Velkommen til Styrerkonferansen 2017! 

 Å gjøre en forskjell

Tid: tor 26. – fre 27.januar 2017

Sted: Clarion hotel Oslo airport

Pris: 3800,- (enkeltrom), 3600,- (dobbeltrom)

Påmeldingsfrist: 15. desember

Ønsker du å melde deg på nå, ta kontakt på [email protected] eller mobil 988 14 631

 

Styreren…

skaper kultur, bærer ansvar, ser potensialet i andre, prioriterer, administrerer, tegner visjoner, finner vei sammen med medarbeidere, bygger kollegafellesskap, leder ut fra mandat, skaper rom for store og små mennesker i barnehagens hverdagsliv.

I to dager skal vi sette fokus ved noen av barnehagestyrerens roller og oppgaver – og det særegne ved å lede barnehager med et tydelig kristent verdigrunnlag.

 

Torsdag 26.januar

10.00     Åpning, Maria Strømme Korsvik  

10.30     Er det verdier som gjør forskjell på ledere?, Leif Martin Stapnes

11.30     Pause

12.00     Er det verdier som gjør forskjell på ledere? forts.

13.00     Lunsj

14.30     Praksis, Slumstasjonen

14.50     Helse, sykdom og fravær på jobben, hvordan henger dette sammen?, Dagfinn Haarr

16.30     Pause

19.30     Middag

21.00     Bokbad (tillegg til hovedprogrammet) IKO-Forlaget

 

Fredag 27.januar

08.30     Åpning, Vigdis Fuglerud Sveinsen

08.45     Mobbing i barnehagen, Foreldreutvalget for barnehager v/Lou Cathrin Norreen

09.45     Pause

10.15     Betingelser for god kvalitet i barnehagen, Thomas Nordahl

11.15     Lunsj

12.30     Alt kommer i retur, Line Melvold

13.30     Pause

13.45     Alt kommer i retur forts.

14.45    Marianne Uri Øverland, direktør ved IKO-kirkelig pedagogisk senter

15.00     Vel hjem

 

Leif Martin Stapnes er studieleder for masterprogrammet i verdibasert ledelse på VID vitenskapelige høgskole (tidligere Diakonhjemmet Høgskole) med personalledelse og konflikthåndtering som spesialfelt. Han er utdannet teolog, med tilleggsutdannelser i musikk, psykologi og økonomi. Han har en lang og variert yrkeserfaring som strekker seg fra prest i den norske kirke til personaldirektør i store norske virksomheter.

Slumstasjonen er en del av Frelsesarmeens arbeid, og har som mål å vise omsorg for hele mennesket. På slumstasjonen får alle som kommer innom hjelp på en eller måte.

Dagfinn Haarr er lege, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kommuneoverlege i Kristiansand og Birkenes kommuner. Spesielt interessert i smittevern, rusmiddelavhengige, folkehelse, beredskap og psykiatri, og ikke minst forholdet mellom helse og sykdom.

Foreldreutvalget for barnehager er et selvstendig rådgivende organ for og med foreldre med barn i barnehage. Er opptatt av hvordan samarbeidet mellom hjem og barnehage kan bli best mulig.

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Han har lang og bred erfaring fra større og mindre forsknings- og utviklingsprosjekter i skole og barnehage og har skrevet flere bøker og artikler om ulike pedagogiske emner.

Line Melvold er utdannet førskolelærer, er sertifisert som Marte Meo terapeut og har skrevet masteroppgave om voksnes profesjonalitet i relasjoner til barn. Til daglig jobber Melvold med lederutvikling og dilemmatrening for ledere fra hele landet, Hun tar utgangspunkt i emosjonell intelligens og profesjonsetikk når lederne skal lære å lede seg selv. Hun er også aktuell med flere fagbøker for barnehagen.

Meld deg på her! 

Konferansen arrangeres av Barnehageforum, som for tiden består av:

Normisjon v/Vigdis Fuglerud Sveinsen

Norsk Luthersk misjonssamband v/Tove Aune Eskeland

Frelsesarmeen v/Annette Gilbrant

Pinsebarnehagene v/Maria Strømme Korsvik

IKOs Barnehagekontor v/Merete Bøe