Konferansen er den aller største dagskonferansen for kirkelige medarbeidere som blir arrangert i Norge, og den har bli arrangert årlig siden den første i 2001. For IKO er det stort å se hva en slik samling kan bety for medarbeidere i trosopplæring fra hele landet. - At vi med denne konferansen kan bidra til et motivasjonsløft, ny kunnskap og inspirasjon for menne4sker som jobber med barn og unge er bare så flott! sier direktør på IKO, Marianne Uri Øverland. - Det gir også oss motivasjon i et viktig arbeid, sier hun.

Gode møter
Tema for årets trosopplæringskonferanse var Ansikt til ansikt. Spørsmålene som preget dagen var hvordan vi møter hverandre som mennesker og som troende. Et flerkulturelt og flerreligiøst Norge utfordrer kirken og de kristne, og trosopplæringen skal være inkluderende, anerkjennende og tilrettelagt for alle.

Video og seminarpresentasjoner
På nettsiden til Trosopplæringskonferansen kan du se videoer både fra gudstjenesten, foredrag med Hilde Frafjord Johnsen og fra kveldsprogrammet. I tillegg ligger det ute presentasjoner fra endel av seminarene som ble holdt under konferansen.