Dåpsklubben Tripp Trapp  

  • har nærmere 9000 medlemmer
  • er for barn i alderen 0–12 år
  • har 3 utsendinger i året og er delt i 5 aldersklasser

Lederen for klubben går av med pensjon og vi søker hennes etterfølger i 100 % fast stilling.

Som leder for klubben vil du få mulighet til å utvikle et særegent felt i norsk barnelitteratur. Du vil få ansvar for å drive videre en klubb som formidler kristen tro og som tematiserer religiøsitet. Klubben tar barns erfaringer på alvor og har som mål å stimulere til undring og glede over stort og smått.

Arbeidsoppgaver:

  • Vurdere og finne fram til gode produkter for de ulike aldersklassene
  • Legge planer på kort og lang sikt, både for produkter og klubbkonsept
  • Ha kontakt med klubbens medlemmer

Arbeidet skjer i nært samarbeid med klubbens redaksjon og forlagssjef.

Kvalifikasjoner:

Leder av klubben arbeider i skjæringspunktet mellom litteratur, kristendom og pedagogikk. Som søker må du ha bred kompetanse på hele feltet, med relevant høyere utdanning i ett av fagfeltene.  Du må kunne jobbe strukturert, planmessig og selvstendig. Du må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig. Erfaring med bokklubbdrift eller forlagsarbeid er en fordel.

Den som ansettes må arbeide i samsvar med IKOs basis og formål. Lønn og pensjon etter KAs tariff. Menn oppfordres til å søke.

Spørsmål kan rettes til forlagssjef Heidi Jannicke Andersen

Mobil: 971 85 335
E-post: [email protected]
Søknad med CV sendes til [email protected]

Søknadsfrist: 4.mars 2018.

Om IKO

IKO-Forlaget AS utgir bøker og materiell for barn og unge. Forlaget driver Dåpsklubben Tripp Trapp og eies av IKO - Kirkelig pedagogisk senter. IKO ligger i Collettsgate 43 i Oslo og har totalt 22 ansatte.

IKOs visjon er «Vi vil skape rom for kristen tro, håp og undring».