Prismet

Prismet vil i løpet av våren 2017 tilby digital publisering med mulighet for gratis nedlastning. Vil du bli varslet  når et nytt nummer av Prismet blir publisert?

Jeg ønsker å bli varslet på e-post


Det blir fortsatt mulig å abonnere på den trykte utgaven av Prismet.
Priser for et årsabonnement med fire nummer:
Privatpersoner kr 480,-.  Menigheter og institusjoner kr 850,-.

Jeg vil abonnere på trykt utgave av Prismet


Et alternativ er å lese gratis digitalt, men likevel støtte arbeidet med Prismet økonomisk.

Jeg vil gi årlig støtte til Prismet


Prismet trykker aktuelle forsknings- og fagartikler knyttet til undervisning og danning i skole, barnehage, hjem samt kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

Prismet er et ledende nordisk fagtidsskrift innen religionspedagogikk, og målgruppen for tidsskriftet er alle som arbeider innen de religionspedagogiske praksisfeltene, samt forskere og studenter.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. I tillegg til forskningsartikler trykkes praksis- og refleksjonsartikler, bokmeldinger og debattinnlegg.  

Eksempler på artikler fra de siste årgangene:

 • Det fleirkulturelle perspektivet i grunnskolelærarutdanningane (Knut Duesund og Åsmund Aamaas, nr 3/14)
 • RLE-lærere som bibellesere (Ole Kolbjørn Kjørven, nr 1/16)
 • Barns rett til religionsfrihet (Rune Øystese, nr 4/16)
 • Barnehager og høytidsmarkering. Begrunnelser knyttet til manglende markering av ikke-kristne høytider (Audun Toft og Kristine Toft Rosland, nr 4/14)
 • Hvordan lese islamske ornamenter i skolen? (Geir Winje, nr 2/14)
 • Hva er religionspedagogikk? Internasjonale perspektiver på den norske konteksten (Oddrun M. H. Bråten,  nr 3/14)
 • Teologi som ulike biter og deler. Ti år med trosopplæring i Den norske kirke (Elisabeth Tveito Johnsen, nr 3/15)
 • Hvordan læres gudstjeneste? Gudstjenestelæring i konfirmanttida (Karlo Meyer, nr 1/14)
 • Barns tro og lek i sanden – dialog i og rundt sandkassen (refleksjonsartikkel, Steinar Ims, nr  1/14)
 • Luther Øre – trosopplæring med Luther som inspirator (praksisartikkel, Inger Bore og Tore Dvergastein, nr 4/16)
 • Påskevandring som samarbeidsprosjekt – kunnskapsformidling eller religionsutøvelse? (refleksjonsartikkel, Reidun Rindal Opsal, nr 1/15)

Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året, og er nå inne i sin 68. årgang. 

Prismet utgis av IKO-Forlaget i samarbeid med IKO – Kirkelig pedagogisk senter.

Vil du skrive i Prismet? Se her for formalia og mer om de ulike typene artikler

Prismet bok
Det utgis også en bokserie i tilknytning til Prismet: Prismet bok. Bokmanus er normalt fagfellevurdert, og kan være monografier eller artikkelsamlinger. Se her for mer om Prismet bok.

Tidligere utgivelser av tidsskriftet Prismet kan bestilles i nettbutikken. Pris kr 140,- pr hefte.

Gå til Prismet i nettbutikken.

Du kan også kjøpe Prismet-hefter for elektronisk nedlastning. For digitale utgaver, henvend deg hit.

Redaktør
Ph.D Gunnfrid Ljones Øierud, rådgiver ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter

Redaksjonssekretær
Turid Kristensen Vevatne

Redaksjon

 • Ph.D Heid Leganger-Krogstad, professor ved Det teologiske Menighetsfakultet
 • Dr.art. Nora Stene, førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, avdeling religionshistorie, Universitetet i Oslo
 • Ph.D Andrew Thomas, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold
 • Ph.D Chr. Ingrid Reite, førsteamanuensis i pedagogikk, Institutt for pedagogikk og skoleutvikling, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
 • Ph.D Ruth Ingrid Skoglund, førsteamanuensis i pedagogikk, avdeling for barnehagepedagogikk, Høgskolen i Bergen

Redaksjonsråd

 • Geir Afdal, professor ved Det teologiske Menighetsfakultet
 • Birgitte Lerheim, førsteamanuensis ved TF, Universitetet i Oslo
 • Solveig Østrem, professor ved Høgskolen i Inllandet
 • Robert W. Kvalvaag, førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Kåre Fuglseth, prodekan, Nord Universitet
 • Helje Kringlebotn Sødal, Professor ved universitet i Agder
 • Reidar Aasgaard, professor ved IFIKK, Universitet i Oslo
 • Asbjørn Hirsch, 1.amanuensis emeritus fra Dronning Maud Minnes Høgskole

Redaksjonens adresse 

IKO – Kirkelig pedagogisk senter, Pb. 2623 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret elektronisk i forlagets database og gjort tilgjengelige i tidsskriftets elektroniske arkiv og på annen måte i samsvar med tidsskriftets retningslinjer. 

Kontakt

Prismet, Pb 2623 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
Telefon + 47 22 59 53 00, Telefaks + 47 22 59 53 01, 
Ordre og abonnement: [email protected]

Annonser/ annonsepriser

1/1 side (19,2 h x 13,4 b): 5000,- 
1/2 side (9,6 h x 13,4 b): 3250,-
1/3 side (6,4 h x 13,4 b): 2500,-