En verdifull tradisjon
Gjennom generasjoner har foreldre båret sine barn til dåp. Den kristne troen som de selv vokste opp med og som betydde noe for dem, skulle føres videre til egne barn. Når vi bringer våre barn til dåp i dag, føyer vi oss inn i rekken av mennesker som har opplevd det verdifullt å ha kristen tro og tradisjon som basis i livet.

Når kan barnet døpes?
Som regel anbefaler kirken at barnet døpes innen det er tre måneder gammelt. Men det er ingen aldersgrense for når man kan døpes. Det skjer ofte at større barn døpes – for eksempel adopterte, søsken, eller tenåringer som vil konfirmeres i kirken.

Hva skjer i kirken?
Når et barn skal døpes i Den norske kirke, leser presten fra lesepulten innledningsvis i gudstjenesten:

Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. 

Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap med seg. Etter sitt ord og løfte tar Gud imot oss i dåpen og frelser oss fra synd og død. Vi forenes med Jesus Kristus til et nytt liv, og innlemmes i den kristne kirke.

Selve dåpshandlingen innledes med en salme og noen faste innledningsord. Deretter leses tekster fra Bibelen: Dåpsbefalingen og om Jesus og barna.

Foreldrene og fadderne blir bedt om å reise seg, og alle fremsier forsakelsen og trosbekjennelsen.

Dåpsvannet helles i døpefonten, og presten ber en bønn.

Dåpsfølget kommer fram til døpefonten. Dåpslua tas av.
Ved døpefonten spør presten om hva barnet heter og om dere vil at barnet skal døpes og oppdras i den kristne tro. Den som bærer barnet, svarer på vegne av foreldrene og fadderne.

Når større barn og voksne døpes, er det den barnet eller den voksne selv som får spørsmålet ved døpefonten, og da svarer ja.
Presten tegner korsets tegn over barnet, øser vann over barnets hode tre ganger, legger hånden på barnets hode og velsigner det.
Så legger presten hånden på den døptes hode og sier:

Den allmektige Gud har nå gitt deg sin Hellige Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Gud styrke deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg.

Dåpsfølget setter seg. Deretter ber man Fadervår sammen, før gudstjenesten fortsetter.