Som foreldre må vi ofte ta avgjørelser på vegne av barna våre. Det gjelder også i spørsmålet om dåp. Vi må velge det vi mener vil gi barnet den beste oppveksten og et godt grunnlag for å finne sin egen vei videre i livet.

Når barn tas med til kirken og blir kjent med det som skjer der, blir kirken i nærmiljøet ”min kirke” som barnet både kan være stolt over og glad i. Ungdom som kjenner kirken fra barneårene, vil ha rikere erfaringer å bygge på når de skal ta egne valg om tro.

Kanskje synes du det er vanskelig å avgjøre om banet skal døpes? Ta gjerne kontakt med presten for en samtale både om dåp og om andre spørsmål.

For alle barn
I dåpen opplever vi at Gud kommer til oss, uansett våre forutsetninger. Alle er like verdifulle. Barn med funksjonshemninger og særlige behov har en selvfølgelig plass i kirken. Ta opp med de ansatte i menigheten hva som vil kunne tilrettelegges av tilbud for deres barn. 
 
Når kan barnet døpes?
Som regel anbefaler kirken at barnet døpes innen det er tre måneder gammelt. Men det er ingen aldersgrense for når man kan døpes. Det skjer ofte at større barn døpes – for eksempel adopterte, søsken, eller tenåringer som vil konfirmeres i kirken.
 
Videre oppfølging
Opplæring i den kristne tro er en naturlig oppfølging av dåpen. Dette ansvaret er gitt til foreldre og faddere i samarbeid med den lokale kirken. Alle menigheter skal ha et tilbud om trosopplæring, og de fleste menigheter har nå tilbud om babysang umiddelbart etter dåp. I løpet av barnets oppvekst kan foreldre forvente å få invitasjoner i posten om b.la 4-årsbok, 6-årskole, Tårnagenthelg for 8 åringer, Lysvåken for 11 åringer, Konfirmasjon og ledertrening.


I kirke vil barn og ungdom få mulighet til å praktisere tro. Kjenner ungdom kirken fra tidligere barneår, vil de ha gode forutsetninger for å reflektere selvstendig om tro og verdier.