Kirkeårets fortellingstekster er to bøker som kan være til hjelp for å videreutvikle forkynnelsen av fortellingstekstene.
 
Bøkene har nyttige og konkrete til prester, kateketer, diakoner og andre som skal jobbe med disse tekstene. Målet er å utvikle formidlingsformer som kommuniserer med alle mennesker, uavhengig av livssituasjon og funksjonsevne. 

Bøkene inneholder erfaringer fra ca. 60 menigheter som har brukt kirkeårets fortellingstekster som prekentekster. Dette kan fungere både som inspirasjon og veiledning.
 
Kurs for prostiene
I forbindelse med bøkene Kirkeårets fortellingstekster 1 og 2 har IKO utviklet et undervisningsopplegg for bruk i prostier eller regioner.
Ved hjelp av lokale krefter kan menighetene selv arbeide med stoffet. Dette er et gratis tilbud til menighetene for at de best mulig skal kunne benytte seg av bøkene og erfaringsmaterialet i sitt daglige arbeid. 
 
Nederst på denne siden kan du i tillegg til å bestille bøkene laste ned brosjyre for kurset, kursopplegget og en Power Point-presentasjon til hjelp for kursleder.
 
Kursets form
Kurset er utviklet som et prostikurs, med prosten som kursansvarlig og prostiets medarbeidere som både som kursholdere og deltakere. Kurset kan gjennomføres med de ressursene som allerede er i prostiet og i lokalsamfunnet, samtidig som det kan tas inn ressurs- og fagpersoner utenfra. Bidragsyterne til bøkene vil sammen med bispedømmenes integreringskonsulenter være ressurspersoner i gjennomføringen av kurset. IKO kan hjelpe med å finne fram til ressurs- og fagpersoner prostiet kan hevende seg til.
 
Kursopplegget består av 6 deler som kan settes sammen ut fra de lokale forhold. Anbefalt tid på kurset er minimum 4 timer. En av delene (del 5) kan tas som et eget kortere kurs, og del 6.1 kan settes på dagsorden på en ordinær tekstgjennomgåelse/prostens samling. Les mer om dette i innledningen i kursmateriellet.
 
Kursets to grunnbøker er:
Ved bestilling av bøker til bruk på kursene, gir IKO-Forlaget 25% rabatt.  
 
Kursmateriell for gratis nedlasting:

Redaksjonskomiteen for kurset har vært prost Bernt Olav Jensen, Otredal prosti, Agder og Telemark bispedømme, prosjektleder/prest Tormod Klovning, Skien, Agder og Telemark bispedømme, spesialprest Tor Ivar Torgauten, Borg bispedømme og Magnhild Søsveen Eriksen, rådgiver IKO.

Kursopplegget består av 6 deler som kan settes sammen ut fra de lokale forhold. Anbefalt tid på kurset er minimum 4 timer.

En av delene (del 5) kan tas som et eget kortere kurs, og del 6.1 kan settes på dagsorden på en ordinær tekstgjennomgåelse/prostens samling. Les mer om dette i innledningen i kursmateriellet.