Dette veiledningsheftet er et nyttig redskap for mentorer.
Det inneholder informasjon om forståelse av mentortjenesten, organisering, ledelse og avgrensning av mentortjenesten, og veiledning til  praktisk gjennomføring av mentoroppdrag.

Last ned Mentors håndbok her!

Denne håndboken er gyldig ut 2016. Oppdatert ressurs for den nye veiledningstjenesten IKO Mentor kommer 1. januar 2017.