Arbeidsmetoder for mentorer:

  • Løpende evalueringssamtaler
  • Observasjon av tiltak med evaluering
  • Delta med observasjon, lytting og innpill på arbeids- og utvalgsmøter
  • Holde faglige innlegg og foredrag
  • Har målstyrt oppstartssamtale ved semesterstart
  • Mentoring på samhandling i stab
  • Telefonsamtaler el. kontakt via andre digitale medier


Ressurser:

 
Oppdatert ressurser for den nye veiledningstjenesten IKO Mentor kommer 1. januar 2017.