Siden 2009 har IKO kurset over 400 medarbeidere i babysang. IKO ser tiltaket som en viktig start på en systematisk plan for trosopplæring. 
 
Mange av landets menigheter tilbyr i dag babysang hver uke, og flere rapporterer om gode ringvirkninger av arbeidet. Foreldre blir fortrolige med å bruke kirken, og positive erfaringer gir muligheten for at det kan etableres et godt forhold til menigheten. Babysangen kan i tillegg åpne opp for involvering og samarbeid om trosopplæring når barna vokser til. 
 
Fellesskap
I babysangen møtes foreldre i en samværsform som legger til rette for involvering. I denne formen dekkes også noe av både barnas og foreldrenes behov for fellesskap.
 
I dette felllesskapet får foreldre og barn mulighet til å praktisere tro gjennom å synge kristne sanger og delta i bønner og andre trospraksiser, og i tillegg læres det sanger og regler knyttet til den allmenne tradisjonen.
 
Opplæringen skjer i et felleskap hvor foreldrene er i samme livssituasjon. Kirken kan her bli et sosialt samlingspunkt i lokalmiljøet, og gi et utgangspunkt for nettverk som kan få betydning for barnea i oppveksten. 
 
Når foreldre over en lengre periode synger kristne sanger og bønner i kirken, er det grunn til å tro å at slike "hellige vaner" kan bli etablert også hjemme. Babysangen handler om å gi foreldre rom til å stoppe opp og ta seg tid til å være sammen med barnet, og å lytte, se og være tilstede. Det er menighetens særlige bidrag i trosopplæringen for de aller minste å peke på viktigheten å gjøre dette. 
 
Musikk
CDen Gynge litte grann har 39 sanger tilpasset Babysangopplegg. Den fungerer også godt som lytte-CD i hjemmet.
Mánázii er en CD med 25 barnesanger på nordsamisk som også er tilpasset Babysang. Begge disse CDene kan kjøpes i IKOs nettbutikk.
 
Ressurser
Her kan du laste ned:
 

 

Les mer om Babysang som trosopplæring i metodeheftet Gynge lite grann som ble utgitt av IKO-Forlaget i 2010.?