En IKO Mentor er en prosessveileder for trosopplæringen i menighetene som

  • veileder i revisjon av plan
  • utfordrer til nytenkning av trosopplæringsarbeidet
  • bistår ansatte og frivillige
  • er støttespiller for nyansatte. 

IKO har et nettverk av mentorer i hvert bispedømme. Mentorene har kompetanse innen trosopplæring og god kjennskap til prosessene i menighetene i Den norske kirke. Det legges vekt på å skaffe mentorer med kort reisevei.

Skriv ut brosjyre om IKO Mentor.

Tilbud om IKO Mentor
IKO tilbyr tverrfaglig prosessveiledning i større eller mindre omfang. Veiledningen er fleksibel og tilpasses lokale forhold.

Mentoroppdraget utøves normalt ved oppmøte hos oppdragsgiver. Det kan også avtales telefonmøter, skypemøter eller lignende.

Oppdragsgiver vil være menigheter, samarbeidende menigheter, prosti eller bispedømme. Undersøk med ditt bispedømmekontor om de har støtteordninger for mentortjeneste.

Mentortjenesten IKO Mentor bygger på erfaringer fra mentortjenesten i Trosopplæringens prosjektperiode, og starter opp januar 2017.

Informasjon og bestilling
Kontakt Eldbjørg Leinebø Ekre, rådgiver for trosopplæring og undervisning, for flere opplysninger om IKO Mentor. 
E-post: [email protected]
Tlf: 416 10 918