IKO tilbyr fagdager med foredrag, workshops og refleksjon rundt relevante tema innenfor trosopplæring og menighetsutvikling.Disse kan bestilles enkeltvis eller til et flerårig kursprogram. En fagdag er vanligvis på 4-6 timer.

 • Bibelfortellinger i trospplæringen
  Om bibelfortellinger og barnebøker. Hvilke fortellinger kan vi fortelle til barna? Hvordan kan fortellingene formidles i barnebøker og i trosopplæringen? Ved Ingunn Aadland, rådgiver for trosopplæring, IKO.

  Pris: 8 000 kr.
   
 • Skole-/kirke-samarbeid. Hva er rammene og hva er mulig?
  Debatten om skolegudstjenesten kommer hver høst med full styrke og intensitet. Hva sier lovverket? Hva er rammene for skolens arbeid, og hvilke muligheter er det for kirke-/skole-samarbeid i dagens flerkulturelle Norge? Kurset gir en oversikt over rammene for kirke-/skole-samarbeid og presenterer og drøfter praksiser med skolegudstjenester og annet kirke-/skole-samarbeid. Ved Eldbjørg Leinebø Ekre, rådgiver for kirkelig undervisning og Gunnfrid Ljones Øierud, rådgiver og Prismet-redaktør.

  Pris: 8 000 kr.
   
 • En mer synlig kirke?
  Hvordan gjøre kirken mer synlig der du bor? Dette kurset vil sette i gang grunnleggende refleksjoner om hvordan kirken markedsfører seg i det offentlige rom. Kurset holdes av Oddbjørg Aasen Bjørdal, mangeårig journalist og lærer på Mediahøgskolen Gimlekollen.

  Pris: 14 000 kr.
   
 • Babysangkurs
  Grunnleggende opplæring i «babysang som trosopplæring». Babysang er et populært trosopplæringstiltak med høy deltakelse, og samlingene viser seg å være viktige både for barn og foreldre. Kurset tar opp forbindelsene mellom dåp, babysang, diakoni og meningsutvikling, men er i hovedsak praktisk rettet med innlæring av sanger, rim og regler.Kursholdere er Eldbjørg Leinebø Ekre rådgiver for kirkelig undervisning og Merete Bøe, konsulent IKO.

  Pris:10 000 kr
   
 • Trosopplæring 0-6 år
  Trosopplæringen for de minste barna blir ofte trosopplæring for hele familien. Hvordan lager vi gode samlinger for de minste barna? Hvilke teologiske, pedagogiske og metodiske refleksjoner og avveininger må gjøres? Og hvordan inkluderer menigheten hele familien i arbeidet? Kursholdere er Eldbjørg Leinebø Ekre, rådgiver for kirkelig undervisning og Merete Bøe, konsulent IKO.

  Pris: 8 000.
  Tilbys fra høsten 2017.
   
 • Trosopplæring 14-18 år
  Plutselig så er de der, konfirmantene! De er mange, de er fjortiser, de er trygge, de er usikre, noen er stille og noen er veldig synlige. Noen blir aktive i kirken etter konfirmasjonstiden, som ledere, som ten singere, eller som deltakere i annet ungdomsarbeid. Andre kommer tilbake til kirken en gang iblant, til jul eller kanskje på babysang som nybakte foreldre etter en ti-års-tid.Hvordan drive trosopplæring for ungdom som går fra å være ung tenåring, til myndig og ung voksen? Hvilke kunnskaper må vi ha, og hvilke refleksjoner må vi gjøre oss

  Pris: 8 000 kr.
  Tilbys fra våren 2018.

Utgifter til reise og evt. overnatting kommer i tillegg til de oppgitte prisene.

Bestilling
Ta kontakt med IKO om du har behov for fagdag om andre tema, så kan vi skreddersy eller formidle kompetanse.

For mer informasjon eller bestilling, kontakt IKOs rådgiver for kirkelig undervisning, Eldbjørg Leinebø Ekre.
E-post  eller tlf. 416 10 918.