- Toårsboka er laget på toåringens premisser, forteller Marte Eriksen, barnehagerådgiver ved IKO, som har vært med i arbeidet med Min Kirkebok for toåringer.
- Den har stivere ark og færre sider enn de andre bøkene. Innholdmessig er det klare likhetstrekk med 4- og 6-årsboka. Her finnes både sanger, bønner og regler, og fine kunstbilder og illustrasjoner. Vi har valgt ut én bibelfortelling - om sauen som ble borte, og om hyrden som leter og finner den igjen. Fortellingen har en tematikk som toåringen kan relatere seg til. Å bli borte, eller komme bort fra mamma eller pappa, og om gleden ved å bli funnet igjen, sier hun.

Se presentasjonsvideo av boken her!

– Vi tror at denne boken gir toåringen og foreldrene kristne trosuttrykk. Derfor håper vi at menighetene i Norge ser potensialet med boken, og ønsker å lage en ny tradisjon for menighetens toåringer, med både samling og utdeling av ei ny, flott bok, sier Marte.

Gulleserien
De nye kirkebøkene for 2-, 4- og 6-åringer går serien nå under navnet ”Gullserien” på IKO, på grunn av de gullforgylte bokryggene. Serien gir menighetene mulighet for et systematisk program for trosopplæring for barn i førskolealder. Hele bokserien er med på å gi barna og familiene deres jevnlige drypp med kristent tradisjonsstoff. Bøkene utfyller hverandre innholdsmessig og danner en helhet i utvalg av bibelfortellinger, sanger og bønner.

Bestill et gratisk prøveeksemplar av boken her!

Ressurser
I forbindelse med at Gullserien nå er komplett, tilbyr IKO kurset Fra babysang til skolestart, som fokuserer på metodikk og gir nyttige verktøy til menighetene for å drive systematisk trosopplæring for barn fra ett til seks år. Dessuten kommer TIP-heftet (trosopplæring i praksis) Fra babysang til skolestart ut denne våren.