Metodene i Bli kjent i kirken kan brukes til for eksempel Tårnagenter og Lys våken. Målet med kursopplegget er å gjøre ulike grupper trygge i kirkerommet, og la dem bli kjent med de ansatte og det som skjer der.

Se Youtube-film om kursopplegget her!

Metodebok
Den praktiske metodeboken inneholder 11 ulike tema. Fra disse kan menighetene velge ut relevante emner og lage kurskvelder. Disse samlingene går ut på at man i fellesskap tar på, snakker om og trener på ulike roller i gudstjenesten. Man blir også kjent med kirkelige ritualer, som begravelse, nattverd, vielse og dåp.

I tillegg til menighetens breddetiltak, passer kursopplegget også for speidere, psykisk utviklingshemmede eller kirkefremmede med annen kulturell bakgrunn. Forfatterne har i utgangspunktet tilrettelagt Bli kjent i kirken-kurset for barn fra 8 til 12 år.

Aktivitetsbok
Til kursetopplegget er det også utarbeidet en aktivitetsbok for deltakerne. Boka om kirken min, som finnes på både bokmål og nynorsk, inneholder litt tekst til hvert tema, ulike oppgaver og plass til bilder og tegninger. Om deltakerne ikke er med på kurs i alle temaene, kan de fylle ut store deler av aktivitetsheftet på egenhånd. Når boka er fylt ut, har hver enkelt en minnebok fra sin egen kirke.

Trosopplæring i praksis
Bakgrunnen for kursopplegget er at det i 15 år har vært holdt kirkekurs for mennesker med utviklingshemning i Bjørgvin, Stavanger og Nidaros. Gode erfaringer gjorde at  initiativtakerne ønsket å videreutvikle konseptet til å gjelde også andre målgrupper. Resultatet av dette har blitt til denne nyeste boka i IKO-Forlagets Trosopplæring i praksis-serie.

Kjøp bøkene i IKO-Forlagets nettbutikk!