Delta er et konfirmantopplegg med ekstra fokus på aktiv deltakelse blant konfirmantene. Gjennom 9 moduler åpner Delta for mer involvering og tilnærminger til stoffet.

Få gratis prøve på Konflogg!


Fleksibelt
Delta er et helhetlig opplegg med mye fleksibilitet. Det består av en Konflogg til hver konfirmant, et digitalt presentasjonsverktøy for bruk i konfirmantundervisningen, og en lærerveiledning med tips og støtteinformasjon til de forskjellige samlingene og modulene.
Brage Molteberg Midtsund har vært en av de viktigste bidragsyterne til opplegget. Han er til dagelig menighetspedagog og koordinator i Den norske kirke på Jessheim.
Vi har til sammen laget 19 temasamlinger + kick off, hvor hver samling er delt inn i faste programposter, eller moduler, som på ulikt vis er knyttet opp til temaet, sier han.
Delta inneholder ressurser til 60 timers trosopplæring, og kan brukes som et ferdig opplegg. Eller så kan man velge ut deler av opplegget eller endre på rekkefølgen.

– Konfirmanter har utrolig mye å gi, og de er alltid interessert i ny kunnskap og i å være med å reflektere over store spørsmål, sier Brage. Gjennom ti år har han ledet over 700 konfirmanter i egen menighet, og møtt 10 000 gjennom store konfirmantleirer han har undervist på.

Konfirmantfamilien i fokus

Delta vektlegger også det å involvere familiene i konfirmanttiden. Runar J. Liodden, prest i Modum, har også vært en av bidragsyterne til Delta, og han tror at å få foreldrene tilbake på banen er veien å gå.

– Vi har lenge oversett den viktigste alliansepartneren i trosopplæring, nemlig hjemmet og familien til tenåringen. Så fra å be foreldrene møte opp på tre temakvelder, være sjåfører og bake ei kake, oppmuntrer vi den nå til å ha samlinger hjemme i familien med samme tema konfirmantlederen har med tenåringene. Det er ikke alle foreldre som vil delta på denne måten, men når det fungerer så blir det så bra! Sier Liodden.

Konflogg er et verktøy som konfirmante bruker hele konfirmasjonstiden. Boka inneholder kjernestoff fra samlingene og åpner for logging av samlinger, gudstjenester, tjenestegrupper og lignende. Konfirmantene kan ta konflogg frem igjen senere for å finne stoff om kristen tro og minnes egne tanker i konfirmasjonstiden. 

Delta Lærerveiledning gir en detaljert gjennomgang av hver samling. Ved siden av tips og støtteinformasjon, inneholder den all tekst fra det digitale verktøyet, forklaring til hvordan det kan brukes og oppgaver til bruk hjemme.

Se en samling fra Delta Lærerveiledning her!

1delta-lererveiledning

Delta Presentasjon er en minnepinne med digitalt presentasjonsverktøy for PC og Mac. Det krever ikke nettilgang. Her finner du ferdige opplegg for 19 temasamlinger + en kick off,  med utgangspunkt i Gud gir – vi deler. Hver samling har 9 moduler + en egen for hjemmet. Presentasjonen inneholder lysbilder, filmer og musikkvideoer som konfirmantene kan se på storskjerm. Kan fås kjøpt i bokmål- eller nynorsk-versjon.

Slik bruker du Delta Presentasjon!