– Det skjer mye flott og viktig i menighetene. Men vi er ikke like flinke til å informere og markedsføre alt det gode som skjer. Og det er ofte vanskelig å nå gjennom i informasjonsjungelen, sier direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen.

 Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har for alvor satt kommunikasjonsarbeid på dagsorden. – Menighetene oppfordres til å informere slik at alle får en sjanse til å delta. Grupper som ikke aktivt søker informasjon om det som skjer i kirken, er en spesiell utfordring, sier Oddbjørg Aasen Bjørdal, forfatter av En mer synlig kirke. Hun har lang erfaring med mediehåndtering og kommunikasjonsplanlegging med sin bakgrunn som journalist, programleder og redaktør i NRK radio og fjernsyn, informasjonssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, høyskolelektor i journalistikk og kommunikasjonsrådgiver. I En mer synlig kirke deler hun sin kunnskap og erfaringer, og hun hjelper leserne til selv å formulere budskap, komme på talefot med journalister og planlegge kommunikasjonsarbeidet.  

Utløse interesse
Vil flere komme til tro på Jesus om kirken oftere blir omtalt? Dette er et spørsmål Aasen Bjørdal ofte blir stilt.
– Medieomtale kan aldri erstatte det virkelige møte med og deltakelse i kirkens liv. Men en omtale, enten det er i lokalavisa eller en melding på Facebook, kan formidle informasjon som utløser interesse for hva kirken er og gjør, sier hun i boken.

Inspirere og stimulere
Kirkerådet har gitt økonomisk støtte til bokprosjektet, og Kirkerådsdirektør Johnsen er glad for at det blir tatt tak i kommunikasjons- og markedsføringutfordringene som er spesielle for norske menigheter.
– Denne boka er en hjelp til å utvikle et målrettet og systematisk kommunikasjonsarbeid. Den er kortfattet og krydret med eksempler fra kirke og menighetsliv som kan inspirere og stimulere, sier kirkerådsdirektøren.

Lanseringsseminar
12. mars ble kurset Hvordan gjøre kirken mer synlig arrangert på IKO, med forfatter Oddbjørg Aasen Bjørdal som kursholder.

Kirkeverge Olav Martin Vik i Øygarden har tidligere deltatt på Aasen Bjørdals kurs om kommunikasjon i menigheter.

– Å nå ut med budskapet er krevende i dagens samfunn. Relevant opplæring innenfor kommunikasjon er derfor nødvendig, sier han. – Vi ble inspirert til å gripe tak i egne informasjonsmetoder og det å bruke media til å fortelle om virksomheten og tilbudene til den norske kirka i Øygarden, sier kirkevergen.

En presentasjonsfilm finner du her