Det å være fadder for et barn er en oppgave som ikke avsluttes når dåpshandlingen er over, men som for mange betyr livsvarige bånd. Som fadder lover man å bidra til at barnet skal lære om den kristne tro. Et medlemskap i Dåpsklubben Tripp Trapp kan være et godt alternativ som faddergave. Det mener Anne Line Tufteland Kroken, prest i St Jacob menighet i Bergen, som gav det til sitt fadderbarn.  Hun er fadder for Peder (1 år) og da han ble døpt i Skedsmo kirke våren 2015, var medlemskap i Tripp Trapp-klubben gaven fra henne. Meld inn et barn her!

img_0866Gjør relasjonsbyggingen lettere

-Dåpsklubben bidrar positivt i fadderrollen ved at den gir informasjon og opplæring om den kristne tro gjennom Peders barne og ungdomstid. Det er lettere å drive trosopplæring hvis man har materiale og informasjon å henvise til. Det gjør også relasjonsbyggingen mellom meg og han lettere fordi vi har bøker vi kan lese sammen, forteller Anne Line. Dåpsklubben sender ut 3 pakker i året med bøker og annet materiell. Kroken forteller videre: - Dåpsklubben gjør det lettere å utføre det oppdraget som jeg har lovet å gjøre. IKO har mange fine måter å synliggjøre budskapet på og gjennom materialet i Dåpsklubben blir det mer levende. Hadde jeg kun hatt Bibelen å forholde meg til ville det vært vanskelig.

 

Viktig med kunnskap om religion

Dåpsklubben Tripp Trapp gir ut materiell som forteller om ulike deler av samfunnet. Blant annet har den kritikerroste boken Akim løper vært en av bøkene. Den handler om barn på flukt og er veldig samfunnsaktuell i den flytningssituasjonen vi står i nå. - Det er viktig for et barn å få vite noe om det samfunnet og den religionen man er en del av. Det å få kunnskap om den kristne tro gir kunnskap om religion, og når man har begreper om sin egen tro er det lettere å være i dialog med andre religioner, sier Kroken.

 

?

 

IKO kvalitetssikrer gaven

I IKO-Forlaget er det flere som jobber med utvelgelsen av bøkene og materialet barna mottar gjennom Dåpsklubben, og nettopp det trekker Kroken frem som en av de viktigste grunnene til at hun valgte et medlemskap for sitt fadderbarn: -  Jeg slipper ta den jobben med å kvalitetssikre gaven  fordi jeg vet at IKO gjør en grundig jobb og har en god teologi, og derfor er jeg trygg når jeg hjelper foreldrene med trosopplæringen for Peder, forteller Kroken.

 

Fint at ting går av seg selv

Som avslutning spør jeg hvordan det påvirker henne i hverdagen og da ler hun mens hun forklarer at: - Nesten det beste er jo at det går av seg selv. Fadderbarnet mitt får kontinuerlig gode gaver, jeg stresser ikke med handlingen og det er gaver som gir større mening. For eksempel sier badeboken Arken noe om at Gud beskytter barn og det er jo det jeg vil at Peder skal vite.

 Peder med smekke fra Dåpsklubben Tripp Trapp.

 

Mer informasjon om innmelding her!

 

Her ligger det presseartikler om Dåpsklubben Tripp Trapp til bruk for blad og tidsskrift.