Babysang har vært med på å senke terskelen inn til kirken for mange småbarnsfamilier og svært mange av landets menigheter har nå baby- og småbarnssanggrupper. Etter hvert har det også blitt behov for nytt repertoar, gjerne med et uttalt kristent innhold.

Se video fra babysang hvor de har brukt Gynge mer her

CD-en Gynge mer, som kom i 2016, hadde mange nyskrevne sanger til bruk i dette arbeidet. Nå er det også utgitt et hefte med samtlige sanger. I tillegg til alle tekstene og melodiene inneholder heftet også metodiske tips og forslag til hvordan sangene kan brukes i babysang. Sangene har forskjellig innhold: Noen handler om barnet selv, andre forteller sentrale bibelhistorier. En del er knyttet til liturgiske handlinger som dåp, korstegn, lystenning og velsignelse.