Babysang har vært med på å senke terskelen inn til kirken for mange småbarnsfamilier og svært mange av landets menigheter har nå baby- og småbarnssanggrupper. Etter hvert har det også blitt behov for nytt repertoar, gjerne med et uttalt kristent innhold.

Se video fra babysang hvor de har brukt Gynge mer her

CD-en Gynge mer, som kom i 2016, hadde mange nyskrevne sanger til bruk i dette arbeidet. Nå er det også utgitt et hefte med samtlige sanger. I tillegg til alle tekstene og melodiene inneholder heftet også metodiske tips og forslag til hvordan sangene kan brukes i babysang. Sangene har forskjellig innhold: Noen handler om barnet selv, andre forteller sentrale bibelhistorier. En del er knyttet til liturgiske handlinger som dåp, korstegn, lystenning og velsignelse.

Her kan dere se Gynge mer bli brukt på babysang