Gudstjeneste med konfirmanter

- En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.

Den nyeste Prismetboken «Gudstjeneste med konfirmanter» (2017) handler om konfirmanters opplevelse av gudstjenester.

Det er en bok som bidrar til å utforske deler av det kirkelige som blir tatt for gitt, ved å faktisk analysere det som skjer i gudstjenesten mer i dybden.

Boken er interessant og relevant både for kirkelig ansatte og for forskere og studenter som er opptatt av levd religion innenfor Norges største trossamfunn.

Bakgrunnen for dybdestudien i denne boken er en undersøkelse gjort blant 2000 konfirmanter i 2012 og 2013. Undersøkelsen viste at andelen konfirmanter som synes gudstjenester er kjedelige, økte gjennom konfirmantåret. Over halvparten av de spurte mente dette.

Fire forskere fra Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og forsker og IKO-rådgiver Gunnfrid Ljones Øierud besøkte etter denne undersøkelsen tre av de menighetene som hadde skåret høyest på konfirmantenes tilfredshet, for å nettopp finne ut hva det er konfirmanter trenger for å trives på en gudstjeneste.

Forskerne hadde forskjellige faglige utgangspunkt, og det har gjort at undersøkelsene har ført til en bred analyse av gudstjenestene.

Ved de tre gudstjenestene møtte forskerne også tre helt forskjellige prester eller predikanter. Og ved hjelp av intervju med konfirmantene i etterkant av gudstjenestene, viser boken oss hva det er som gjør at konfirmantene får en god gudstjenesteopplevelse.

Forskerne ble selv overrasket over hvor forskjellige de tre gudstjenestene de undersøkte viste seg å være, og hvordan det var ulike trekk ved de tre gudstjenestene som ble verdsatt av konfirmantene. Ett av funnene var også at konfirmantene i stor grad uttrykte at de likte å være involvert i gudstjenesten, både i planleggingsfasen og selve gjennomføringen av gudstjenesten.

- Det er ofte ganske enkle oppgaver, men det hadde helt klart en stor betydning for ungdommene, sier teolog, forsker og redaktør av boken, Elisabeth Tveito Johnsen.

Kjøp boken i nettbutikken her