I Vårt Land tirsdag den 28. november kan du lese et flott intervju med direktøren for IKO, Marianne Uri Øverland.

IKO er nemlig nominert til årets Petter Dass-pris!

Les om livet til Marianne og hvordan nåde og nestekjærlighet har formet livet hennes. Hun forteller også om IKOs mål om å skape rom for tro, håp og undring, og hvor viktig det er for IKO å bidra til at barna får en tilhørighet til kirken og lærer å kjenne Jesus.

– Hvordan bør troen formidles til barna?

– Tro må ikke fremstilles som noe skremmende, noe de må mestre, men som frihet, glede og tillit til Guds nåde. Det er viktig å vise gode rollemodeller. Vi arbeider mye med å finne gode fortellinger som fremstiller kvinnene i Bibelen. Det er lettere å finne fortellinger om Noahs ark og Daniel i løvehulen. Men jenter trenger også noen å identifisere seg med, sier direktøren.

Les hele intervjuet dagens Vårt land, eller på nett vl.no

IKO – Kirkelig pedagogisk senter er en av tre kandidater til årets Petter Dass-pris, som Vårt Land hvert år deler ut til en person eller organisasjon som gjennom sitt arbeid har forent kristen gudstro med folkelighet, på en frodig og folkelig måte, slik Petter Dass gjorde i diktingen sin.