I begynnelsen av desember fikk direktør ved IKO, Marianne Uri Øverland den spennende nyheten at IKO var nominert til Vårt Lands årlige Petter Dass-pris.

- Det var en veldig hyggelig og uventet telefon å få. At IKO ble nominert til Petter Dass-prisen oppleves som en stor anerkjennelse av et viktig arbeid gjennom 72 år, sier Øverland.

IKO - Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget ved Marianne Uri Øverland var blant de tre utvalgte nominerte til å vinne prisen.

Vårt Land deler hvert år ut prisen til en person eller organisasjon som gjennom sitt arbeid har forent kristen gudstro med folkelighet, på en frodig og folkelig måte, slik Petter Dass gjorde i diktingen sin.

I år var de tre nominerte Petter Myhr og Olavfestdagene, IKO ved Marianne Uri Øverland, og informasjonsleder i Norske Luthersk Misjonssamband – Espen Ottosen.

Årets vinner ble Petter Myhr og Olavfestdagene, som vant prisen for måten Olavfestdagene er blitt en plattform for de gode møtene mellom aktører med ulik tilnærming til tro og troens rolle.

Les mer om vinneren på vl.no.

Nominerte som skaper rom for kristen tro i samfunnet

IKO er veldig stolte og fornøyde med å bli nominert til en så ærefull pris, og at vårt arbeid med at trosformidling skal gjøres med frihet, glede og tillit til Guds nåde blir lagt merke til og satt pris på.

Det var sjefsredaktøren i Vårt Land, Åshild Mathisen, som delte ut prisen på seremonien som fant sted i Oslo Domkirke 7. desember.

- Da vil jeg først si noe om de som er opptatt av kristne, at kristne ikke må gi opp det å være frimodige og tydelige i sin kristne tro. De som ønsker å finne det rommet, skaper det rommet der det er mulig å være en aktiv samfunnsborger, men samtidig ha en kristendomsforståelse som butter litt imot det folk flest mener, sa Mathisen da hun innledet.

I programmet under prisutdelingen beskrev Vårt Land IKO slik:

Bibelfortellinger og kristne barnesanger representerer lange og viktige tråder i den veven som utgjør den norske kulturarven. Helt siden 1945 har IKO – Kirkelig pedagogisk senter, mesteparten av tiden kjent som Institutt for Kristen Oppseding, vært med på å holde denne arven levende i hjem, skole og kirke.

Gjennom bøker, musikkutgivelser og annet materiell, ikke minst fire- og seksårsbøker som nå finnes i utallige norske hjem, har IKO gjort en viktig jobb på vegne av Den norske kirke, til glede og nytte også for andre kirkesamfunn.

Med trosopplæringsreformen og senere skillet mellom staten og Den norske kirke, hviler nå et langt større ansvar på kirken selv, for formidlingen av kristen tro og tradisjon. Med IKO på laget stiller kirken langt sterkere i dette arbeidet.

 

Fokus på gode rollemodeller

Da IKO, ved Marianne Uri Øverland ble presentert på scenen, valgte Mathisen å fokusere på hvordan formidlingen i seg selv også er viktig.

- Marianne, du er nominert, fordi du ønsker at formidling av tro skal gjøres med frihet, glede og tillit til Guds nåde. Du jobber for å dyktiggjøre barna våre til å reflektere rundt tro og livssyn, hjelpe hverandre og respektere hverandres tro, sa Mathisen.

Videre trakk hun frem noe hun hadde merket seg ved IKO, nemlig fokuset på gode rollemodeller.

- Jeg har merket meg at du jobber spesielt for at også jenter skal kjenne seg igjen i Bibelen. Du jobber bevisst for at vi skal finne rollemodeller også for jenter, for de trenger mer enn Noahs ark og Daniel i løvehulen. De trenger også kvinner i Bibelen, som de kan identifisere seg med, sa sjefsredaktøren i Vårt Land.

Du kan lese et intervju med direktøren vår, Marianne Uri Øverland i Vårt Land, eller på vl.no.