Prismet religionspedagogisk tidsskrift har eksistert på papir i 68 år. Fra 2017 av publiseres det også digitalt og gratis tilgjengelig – og kan bli lest av langt flere. Dette markerer vi med mat og miniseminar om religion og ungdom(skultur).

Hvor: Colletts gate 43 på St.Hanshaugen Oslo, IKO-huset med stor hage!

For hvem: Studenter, forskere, lærere, kateketer, barnehagelærere og så videre – personer som er opptatt av god fagutvikling i skjæringspunktet religion og pedagogikk.

Når: Onsdag 7. juni. Det serveres mat fra kl. 16.15, og seminaret begynner kl. 17.00.

Påmelding: Arrangementet er gratis, men det er begrenset med plass. 

Meld deg på her!

 

Tema for miniseminaret: Religion og ungdom(skultur)

  • Religion og ungdomskultur(er) – fra halaldating til kristensport. Presentasjon av ferskt Prismet-temanummer ved Marie von der Lippe, førsteamanuensis ved UiB  
  • Religion som underholdning og konflikt? Liv Ingeborg Lied (professor, MF) og Audun Toft (stipendiat, MF) presenterer forskning på religionsundervisning i videregående skole 
  • Ungdom og Bibelen. Heid Leganger-Krogstad (professor, MF) om læringsbaner fra KRLE-fag til trosopplæring


Arrangementet støttes av Norges Forskningsråd.