– Trosopplæringskonferansen har blitt Norges største og viktigste treffsted for ansatte og frivillige som arbeider med menighetsutvikling, barn, unge og trosopplæring. Årets konferanse blir den 17. i rekken, sier IKO-direktør Marianne Uri Øverland. I år flytter konferansen fra Lillestrøm til Gardermoen og The Qube.

– Mye blir nytt, men en del blir også gjenkjennelig. Gjennom fellesprogram og valgfrie seminarer byr vi på aktuelle gjester, erfaringsutveksling og faglig påfyll. Dessuten har vi et mangfoldig torg hvor deltakerne kan hente inspirasjon, både faglig og metodisk, fortsetter hun.

Samarbeid
Konferansen arrangeres årlig i samarbeid mellom IKO og Kirkerådet. Inspirert av Lutheråret er det temaet Nåde som skal prege dagen for deltakerne. Konferansen vil inspirere til å fornye formidlingen av Guds nåde og barmhjertighet, og har valgt undertittelen Frihet til å leve!

Nåde
Rådgiver på IKO, Ingunn Aadland, bidrar i planleggingen av programmet for konferansen.
– Hvorfor er det viktig å løfte frem nåde-begrepet i dag?
– Valgfrihet og mulighet er plussord i vår tid. Det er store forventninger til barn og unges prestasjoner i skole og på fritiden. men reelt sett har jo ikke alle barn like muligheter. Skal kirken forkyynne Guds nåde må vi snakke sant om livet og romme alle erfaringene. I vår prestasjonskultur får den store friheten en bakside. hva når vi ikke lykkes? spør Ingunn.

Skam
Kirken har tradisjonelt snakket om synd, i dag snakker mange om skam. – Både synd og skam kan hindre livsutfoldelsen. Der mennesker ikke kommer til rette med seg selv, blir også fellesskapet skadet. Et viktig budskap i konferansen blir å understreke at vi trenger nådige fellesskap som gir gode livsvilkår for barn og unge, og vi vil utfordre Kirken på hvordan en kan forkynne Kristusinspirert hverdagsnåde i dag, sier Ingunn Aadland.

Mer informasjon og påmelding på nettsiden trosopplaringskonferansen.no