IKO-Nytt er et meldingsblad som informerer om hele IKOs virksomhet.

Bladet kommer ut med fire nummer i året og sendes gratis til menigheter, organisasjoner, institusjoner, givere og andre som ønsker å være informert om IKOs arbeid. Du kan bestille gratisabonnement på IKO-Nytt. Bli abonnent!

Les IKO-nytt i PDF-format