KA (Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) og IKO går denne høsten sammen om en konferanse for eiere av menighetsbarnehager i Den norske kirke. Konferansen holdes på Gardermoen, og målgruppen er både barnehagestyrer, menighetsråd/fellesråd og daglig leder i menighet.

Tema som berøres:

  • utviklingstrekk og utfordringer for enkeltstående ideelle barnehager
  • barnehagens nye rammeplan som gjelder fra 1.aug 2017
  • eiers og styrers ansvar og roller
  • aktører som kan bidra til støtte for barnehagene

Se fullstendig program og meld deg på her!