Noen av de kristne symbolene har blitt en så selvfølgelig del av hverdag og høytider at vi ikke lenger tenker på dem som symboler. Andre virker fremmede og gir ikke mening før vi blir bedre kjent med dem.

Kristne symboler
I Korset og sommerfuglen, en helt ny bok fra IKO- Forlaget, tar forfatter Kristin Molland Norderval og illustratør Björk Bjarkadottir leseren med på en oppdagelsesferd i den kristne symbolverden. Boka viser både til symboler som oppstod fra de første kristne, høytidssymboler og symboler for tro og håp.

Kjøp bokea i nettbutikken.

Korsdebatten
– Bakgrunnen for arbeidet med denne boka, var debatten som kom etter at en NRK-journalist hadde på seg gullkors under en nyhetssending, sier Molland Norderval. – Særlig religiøse symboler vekker sterke følelser. Symboler har med tradisjoner å gjøre, og det er viktig at vi ikke blir historieløse, sier hun.

Skattejakt
Forfatteren har tidligere skrevet bok om kristen kunst for lærerstudenter. Hun har vært høgkolelektor i RLE-faget i 16 år og har jobbet ni år på IKO. De seks siste årene har hun vært trosopplæringsleder i Sentrum og St. Hanshaugen sokn i Oslo. 

– Verden er jo full av symboler, og barn ser og tolker, både gateskilt og emojier på mobil, hijab og kors, sier hun. Selv har hun med seg grupper i menigheten på skattejakt etter symboler både i kirken, på kirkegården og i nærmiljøet. – Det er fasinerende og gøy både for barnehagebarn, konfirmanter og eldre. – Både i kumlokk og kirkens tekstiler og presteklær kan man finne mye spennende, sier hun.

Samlinger for alle
I tillegg til boken, er det også laget en plakat i A2-format, hvor noen av de viktigste kristne symbolene er illustrert og beskrevet.  Denne er ment å kunne henge på veggen i menighetslokalet, eller gis til barn som er med på samlinger om symboler i kirken. – Alle kan få til slike samlinger om kristne symboler og kunst i sin egen menighet. Det finnes skatter over alt i alle kirker, sier forfatteren av symbolboken begeistret. – Religiøse symboler kan både brukes og misbrukes, og det blir bare mer og mer aktuelt å forstå bakgrunnen for disse, fortsetter hun.

Boka er i utgangspunktet ment for barn fra 8–9 år og oppover, men også for yngre barn vil den fungere fint som samtalebok med en voksen. Det arbeides også med å lage en studieplan for voksne med utgangspunkt i boken. Denne vil legges ut ved boken i nettbutikken.