Hvert år deles den årlige Trosopplæringsprisen ut på konferansen. Den går til en menighet, organisasjon eller gruppe som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. 

De nominerte i år er King Kids i Kongsvinger, Kirkeskipet i Lademoen kirke i Trondheim og Lys våken Pluss i Nordstrand og Ljan. 

King Kids

Barnekoret King Kids samles hver tirsdag i Kongsvinger bedehus. Barnekoret er en sentral del av trosopplæringsarbeidet i Kongsvinger (i menighetene Brandval, Austmarka og Vinger).

Koret er for barn mellom 3 og 15 år.

– Vi kaller oss for Kingkids-familien og arbeider med å spre glede, tro, sang og oppmuntringer i Kongsvinger, sier Sol Haagensen, som er leder for koret.

I tillegg til å delta på gudstjenester, møtes King Kids ukentlig.

– Tiden var moden for å røre litt i gryta, og utvikle et konsept som er mer enn bare et kor, forteller Haagensen.

Målet var å skape en trygg, solid base for barne- og ungdomsarbeidet i Kongsvinger.

– Vi så barn og unge som ville mer. De ville møtes, synge, leke, le sammen og utvikle vennskap. Vi møtte fort kreative barn som trengte et utløp for spørsmål rundt tro i trygge rammer, legger hun til.

Les mer om kandidaten her!

Kirkeskipet

Kirkeskipet i Landemoen kirke i Trondheim er en gudstjeneste for de aller minste – barna fra 0 til 3 år.

Lademoen kirke ønsker å være «Barnas katedral», og Kirkeskipet er en av flere gudstjenester i dette arbeidet.

– Barnas katedral arbeider kontinuerlig med å utvikle en helhetlig barneteologi, hvor barn blir møtt på det alderstrinnet de er, forklarer Jørund Hølaas. Han er administrasjonskonsulent i Domprostiet sone i Trondheim kirkelige fellesråd.

Gudstjenesten Kirkeskipet er skreddersydd for de aller minste barna, og inneholder både liturgiske ledd og perioder med frilek.

– Frileken er ikke en pause i liturgien, men en viktig del av gudstjenesten og barnets mulighet til å leve ut sin åndelighet, sier Hølaas.

Les mer om kandidaten her!

Lys våken Pluss

Lys våken Pluss i Nordstrand og Ljan menigheter inviterer ungdommer til en overnatting i kirken i vinterferien.

– Vi har i flere år hatt god erfaring med å ha med mange ungdomsledere på Lys våken for 6. klassinger. Etter hvert begynte ungdommene selv å drømme om en egen Lys våken, forteller Marianne Fraser Lende, trosopplæringsleder i Nordstrand og Ljan menigheter.

Og slik ble det. I 2016 arrangerte menighetene, etter ønske av ungdommene selv, Lys våken Pluss for ungdommer mellom 13 og 18 år. De ble inviterte til å «bo-i-kirken» fra torsdag til lørdag i vinterferien. Dette har de nå gjort tre ganger.

Lys våken Pluss er altså to døgn i kirken for ungdommene. Der er aktivitetene lagt opp til å være alt fra slalåm i bakkene, svømming, lek og moro i kirkerommet til undervisning og gudstjeneste med bønnevandring og nattverd. I opplegget brukes ofte kristuskransen.

Dagene fylles med lek, underholdning og gode samtaler.

Les mer om kandidaten her!

Prisen blir utdelt på årets Trosopplæringskonferanse som arrangeres på Gardermoen onsdag 17.oktober 2018.