Denne høsten kom Prismet-boka "Byggekloss-spiritualtet?". I den presenterer Kristin Graff-Kallevåg, Tone S. Kaufman med flere ny aktuell forskning innen trosopplæring. Forskningsresultatene viser at egen troserfaring og livshistorie i svært stor grad farger hva de kirkelig ansatte legger vekt på i trosopplæringen. 

På bildet øverst: Harald Hegstad, Kristin Graff-Kallevåg og Tone S. Kaufman.

Graff-Kallevåg og Kaufman sier til KPK (kristelig pressekontor) at de er overrasket over i hvor stor grad trosopplæringen i kirken påvirkes av den enkelte ansattes egen troserfaring. 

– I trosopplæringen tilbys ressurser og praksiser fra kristen tradisjon, men de brukes både av de ansatte og av barna på et selektivt vis, forklarte Graff-Kallevåg til kpk. Hun er førsteamanuensis i systematisk teologi og religionspedagogikk på MF, og leder forskningsprosjektet som har resultert i Prismet-boka. 

I midten av september ble boken lansert da bidragsytere i boken samlet seg for å legge fram forskningen på et seminar på MF. Audutoriet var fullt av spente og engasjerte fremmøtte. 

Engasjerende: Her fra Knut Tveitereid sitt foredrag på MF. 

Basert på intervju med voksne og barn i trosopplæringen

Forskningsprosjektet bygger hovedsakelig på kvalitative intervjuer med kirkelig ansatte og barn som har deltatt på trosopplæringstiltak. 

– De kirkelig ansatte ønsker å gi barna noen byggeklosser, gjennom kunnskapsinnhold og praksiser, som de finner i den kristne tradisjonen. Og hvilke klosser de velger handler mye om hva som har vært viktig for dem når de har satt sammen sin egen spiritualitet, sa Kaufman til kpk. 

Personlige erfaringer: Kristin Graff-Kallevåg er overrasket over i hvor stor grad personlige erfaringer preger trosopplæringen. 

Forskningen blir også lagt fram på et eget seminar på årets Trosopplæringskonferanse 17.oktober.  

Du kan kjøpe boken i nettbutikken her!