I lang tid har Linn Marit Daljord Knutsen hatt en drøm om å arrangere kurs for kirkelige ansatte nord i landet.

– Det er viktig å snakke sammen ut ifra vår felles kontekst her oppe i nord, som kan være en god del annerledes enn dersom vi hadde reist til Oslo på tilsvarende kurs, forklarer hun.

I Bodø var det denne gangen to hele kursdager; først en dag om gammeltestamentlige tekster i trosopplæringen, deretter en dag om kirke-skole-samarbeid.

IKOs rådgivere Ingunn Aadland og Eldbjørg Leinebø Ekre var kursholdere.

Den første kursdagen ble innledet med å lage en ordsky over hvilke bibelfortellinger som kursdeltakerne brukte mest i trosopplæringen. Ikke overraskende kom «Skapelsen» som det største ordet.

– Skapelsen er fin, men det finnes også andre GT tekster som snakker sant om det å være menneske. Våger vi å bruke flere av dem? sier Ingunn Aadland fra IKO som ledet denne kursdagen.

Linn Marit Daljord Knutsen Knutsen er Kateket i Rønvik kirke og leder for Sør-Hålogaland stiftslag, og har stått på for å arrangere kurs i Bodø.

– Det var veldig gledelig at så mange kom, til og med helt fra Finnmark. Det var fint å kunne samles for å dele våre erfaringer ved to ulike kurs.

Nå ønsker Knutsen å arrangere flere slike kurs i Bodø framover.

Engasjere frivillige

På samme reise nordover var IKO i Lofoten og holdt fagdag for den tverrfaglige staben fra hele Lofoten prosti, samt en egen samling for råd, frivillige og tillitsvalgte. Totalt deltok nesten 50 personer på fagdag denne dagen.

– Det ble en fin dag, med faglig input og god tid til arbeid i grupper og deling i plenum, forteller IKOs rådgiver Eldbjørg Leinebø Ekre, som holdt foredragene.

Det ble diskutert hvordan en kan engasjere frivillige i menighetsarbeidet, og hva som er typisk for frivilligheten i en kirkelig sammenheng. 

– Vi kom stadig tilbake til hvor viktig det er å bygge relasjoner, og gjennom personlig kontakt og konkrete og avgrensede oppgaver, er det fortsatt håp for frivilligheten. Frivilligheten i Norge er i endring, det er kanskje færre «ildsjeler», men mange er positive til å stille opp på avgrensede oppgaver, sier Ekre.

Fullt på kurset på Jæren

Uken etterpå var IKO til stede i Frøyland og Orstad kirke. Der ble det arrangert kurs i «Lekende småbarnssang» i samarbeid med Stavanger bispedømme.

Kurset ble holdt av Irene Ulnes som er forteller, Hilde Svela som er musikkpedagog og Eldbjørg Leinebø Ekre fra IKO.

Bispedømmerådgiverne Gunn Heidi Dybdahl og Cecilie Bakkene Pedersen innledet med refleksjoner rundt småbarnssangens plass i menigheten.

Til sammen deltok det 45 på kurset. Det var innlæring av nye sanger, bevegelser og danser, og det var praktisk undervisning i hvordan bruke fortellingen i småbarnsangen.

– Vi hadde også en bolk hvor vi reflekterte over betydningen av gode tekster i arbeidet med de aller minste, forteller Ekre.

Frøyland og Orstad kirke var et veldig godt egnet sted for å holde kurs, og kursdeltakerne på det var svært fornøyde. Det var gode muligheter for å utfolde seg og jobbe med praktiske oppgaver. Også her ønsker IKO å komme tilbake.