Det var godt med folk på kirketorget i St.Petri da boken "Sansen for det hellige" endelig skulle lanseres i Stavanger i april. Publikum ble først servert noe godt å spise på kirketorget, før de til vakre orgeltoner fra kantor Arnfinn Tobiassen ble oppfordret til å legge godt merke til hva de opplevde på vei inn i kirkerommet før de fikk sette seg i benkeradene. 

På bildet øverst ser du fra venstre: Per Odd Aarrestad, Jorunn Kraft Vistnes, Frode Isachsen, Gunn Heidi Dybdahl, Ragnhild Halle, Cecilie Bakkene Pedersen, Ove Morten Berge og Helge Gaaard. Foto: Helge Brunstad. 

Med alle vel på plass ønsket stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes velkommen, før de tre forfatterne Ragnhild Halle (kulturrådgiver), Cecilie Bakkene Pedersen (trosopplæringsrådgiver) og Gunn Heidi Dybdahl (undervisningsrådgiver) ble "bokbadet" av kommunikasjonsmedarbeider i Stavanger bispedømmeråd Tove Marie Sortland.

Se intervju med forfatterne fra TV-vest nederst i saken! 

 Hva er bakgrunnen for at dere satte i gang dette bokprosjektet sammen?
  

– Vi tre har forskjellige stillinger og ganske ulik bakgrunn, men vi oppdaget at vi brenner for det samme, sier Ragnhild Halle, og utdyper:
– Et viktig utgangspunkt for oss er den tiden vi lever i, hvor vi ser at det sanselige, vekten på opplevelser og estetisering står sterkere. Dette gjelder også for kirken. Forskningsrapporter har pekt på at religion beveger seg fra hodet i retning hjerte og kropp. Dette får utslag som at prosesjonen i gudstjenesten blir lengre og prekenene kortere. Vi ser også at tallene for de som kommer til kirkene på konserter øker.
 
– En annen grunn er erfaringer vi har gjort i jobbene våre. Vi treffer ansatte og frivillige i de ulike menighetene, og får besøke og oppleve mange flotte kirkebygg. Gjennom dette har vi blitt mer og mer bevisst på mangfoldet av kirker og hvilke ressurser de mange kirkerommene er. Bare i vårt bispedømme er det rundt 120 kirker. Dermed vokste ønsket om å bidra til å hjelpe hverandre til å se hvilke skatter og ressurser hver enkelt kirke og hvert kirkerom er, forteller Halle.

Livsforvandlende kirkebesøk 
I sommer sto det en artikkel i avisen Vårt Land som henviste til en britisk undersøkelse om ungdom. Den viste at kirkerommet hadde større virkning på troslivet for disse ungdommene enn bryllup, kristne ungdomsgrupper eller samtale med kristne om troen deres: 1 av 6 ungdommer som ikke hadde en tro, oppga at de var blitt kristne etter besøk i kirkerommet. Besøket i kirkerommet ble livsforvandlende.

På bildet: Fungerende biskop i Stavanger bispedømme, Helge Gaard.


 Hvordan kan denne boka hjelpe oss å oppdage disse skattene?
– For oss har det vært viktig med litt ulike tekster som kan bidra til refleksjon, øke bevisstheten og gi kunnskap. Derfor har vi skrevet om f.eks "Hvordan lærer vi?", "Kunnskap og sanselighet i en ny tid" og "Kirkebyggets historie". Vi har utforsket litt hvordan kirkebygget hjelper oss til å ane det hellige og til å møte Den hellige. Vi har jo kalt boken «Sansen for det hellige» og derfor har vi med en tekst om sansene våre og en tekst om det hellige, sier Cecilie Bakkene Pedersen.

Banebrytende bok
Gunn Heidi Dybdahl forklarer at drømmen har vært å lage et konkret verktøy, slik at flere kan få bli kjent med kirken sin på en ny måte. 
– Halve boken er derfor en metodedel, der vi tar utgangspunkt i alt det som finnes i et kirkerom. Fra møbler til kunst og arkitektur. Hvert tema har ulike øvelser man kan gjøre, og det er også en faktadel som sier noe om hva de ulike tingene i kirken betyr.

På bildet: Rådgiver på IKO, Eldbjørg Leinebø Ekre 


En øvelse handler for eksempel om lyset. Under lanseringen ba Dybdahl publikum om å legge spesielt merke lyset i kirkerommet. 
– Har du tenkt på hvor mye lyset betyr i en kirke? Hvis solen skinner, kan den reflektere lys i glasskunst og på veggene. I dag, når det er mørkere ute, kan vi bruke det elektriske lyset. La dere merke til det da dere kom inn i kirken, hvordan lyset kan forandre rommet? Disse tingene og mange andre ting skriver vi om i metodedelen. Det betyr at vi har med noen av de tradisjonelle tingene vi finner i kirkerommet, som døpefont og alter, men vi har også med elementer som har vært mindre i fokus, men som er veldig spennende å jobbe med. Dette gjør «Sansen for det hellige» unik og banebrytende.

Viktig visuelt uttrykk
Målgruppen for boken er tenkt å være alle som er glade i kirken og har lyst til å gi denne gleden videre. Boken kan brukes både til inspirasjon for den enkelte og for den som skal legge til rette for ulike samlinger i kirken.
Det er Gunn Heidi Dybdahl som har tatt alle bildene i boka, og Frode Isachsen har laget designet. Det visuelt sterke uttrykket i boken har vært et poeng for forfatterne fra første stund.

På bildet: kommunikasjonsmedarbeider i Stavanger bispedømme, Tove Marie Sortland. 


– Da vi var kommet godt i gang med samtalen, skjønte vi at det var viktig for oss hvordan denne boken kom til å se ut, fortalte Ragnhild Halle, og la til at de er svært glade for Isachsens bidrag i boken. 

– Forslagene fra ham gjorde oss alltid begeistret og inspirert. Han har også en måte å være på som holdt vår glød for prosjektet levende.
Arkitekt og seniorrådgiver for kirkebygg i Den norske kirke, Ove Morten Berge, har bidratt med tekster og rådgivning i prosessen. Kunstner Per Odd Aarrestad har også skrevet tekst og vært til inspirasjon i arbeidet.

Søndagsskolekort Sansen for det hellige
Flere av bildene i boka er til ren nytelse, inspirasjon og ettertanke, som de av gamle søndagsskolekort lagt oppå tagging fra Stavanger sentrum. Foto: Gunn Heidi Dybdahl.

– Det at de vare pastellbildene møter disse grafittiveggene, det sanselige og det hellige, kontraster i uttrykk og inntrykk er en fusjon vi har jobbet med hele tiden, forteller Cecilie Bakkene Pedersen.

 Nå er boka lansert, hva er planen videre for den? 
– Målet er at boken kan være et verktøy for å løfte fram kirkene og kirkerommene som flotte, fantastiske ressurser. At den inspirer til å utforske og oppdage rommene med mangfold og detaljer, og holder oppe denne bevisstheten om hvordan vi opplever og oppfatter gjennom sansene våre, sier de tre forfatterne.

Du kan kjøpe boken i IKOs nettbutikk her!

På programmet videre for forfatterne står blant annet:

  • Kurs for menighetene i Stavanger bispedømme – høst 2018 og vår 2019
  • Kurs for kolleger i  Ålesund i april
  • Undervisning på MF i januar 2019
  • Kirkerådets kulturkonferanse i mai.

Se forfatterne intervjuet på TV-vest her: