«Hva skal jeg gi til dåpsbarnet?»

«Har du hørt om Dåpsklubben Tripp Trapp?»

 

Ofte kan det være enkelt å gi et tips til spørrende ved å dele ut en enkel brosjyre.

IKO har siden 1999 sendt ut bokpakker til medlemmer i dåpsklubben. For oss er det viktig at nye potensielle medlemmer kan få høre om oss!

Derfor har vi i år laget nye plakater og nye brosjyrer som enkelt kan deles ut i menigheter, på for eksempel babysang. Brosjyrene kan også stå tilgjengelige for de som er interessert ved inngangen til kirken.

Nå kan alle som vil få tilsendt nytt, gratis infomateriell om klubben!

Trykk her for å lese mer og bestille brysjyrer og plakater. 

Det finnes også bildefiler som fritt kan brukes i trykksaker og på nett. De finner dere her