Cecilie Holdø slutter som leder av Dåpsklubben Tripp Trapp. Etter snart 20 år i sjefsstolen er det en fortsatt engasjert Cecilie som tar en prat med IKO-nytt. Hun snakker gjerne varmt om klubben og om IKOs rolle for kirke og hjem.

 Hva fikk deg til å søke jobb på IKO?
– Som tidligere kateket og undervisningsrådgiver kjente jeg IKO godt gjennom samarbeid om kurs og bøker. Så da jeg i 1999 ble spurt om å gå inn i et treårig prosjekt for å bygge opp en bok-klubb, svarte jeg ja, sier Cecilie.

Hun var uten forlagserfaring, men visste at andre ansatte «kunne bøker». IKO hadde akkurat overtatt Hjemmenes Dåpsring –  en abonnementsordning med pakker til barn i aldersgruppen 0-6 år. 
– Min styrke var at jeg kjente markedet godt, både gjennom frivillig arbeid, gjennom ulike stillinger i kirken, og også som mor til to som hadde vært medlem i Dåpsringen.

KLUBBKONSEPTET TAR FORM
I august 1999 ble en prosjektgruppe etablert, som allerede samme høst sendte de første medlemspakkene med bøker og cd-er.

– Hvilke milepæler vil du nevne fra Dåpsklubben Tripp Trapps historie?
– Vi startet med én pakke årlig til hvert alderstrinn i gruppen 0-6 år. I 2000 økte vi til to pakker årlig, og i 2001 våget vi å tilby tre pakker. En ny milepæl ble det da vi valgte å gå fra alderstrinn til aldersgrupper, og utvidet aldersgrensen opp til 8 år, og seinere til 12 år.

Cecilie forteller at siden oppstarten har klubben sendt over 320 000 pakker til medlemmer over hele landet. Medlemstallet har økt hvert år fram til 2014, da det nådde nesten 9000. Fra 2015 har medlemstallet dessverre gått noe ned.

– For meg har det vært utfordrende og spennende å jobbe med klubben, både rent faglig, men også administrativt. En viktig endring i klubben fikk vi den dagen giverne kunne betjene medlemskapet sitt på hjemmesiden vår. Et klubbkonsept som dette handler nemlig like mye om logistikk, økonomi, utvikling og samarbeid. Det er svært mange personer involvert i en pakkeutsending, så samarbeidsvilje og gode dialoger er avgjørende for å få det hele til!

KOMPETANSE PÅ MANGE FELT

– Hva tenker du er IKOs styrke?
– IKO har hatt og har en veldig viktig funksjon for kirkelig undervisning. Sånn sett var det naturlig at IKO overtok Dåpsklubben Tripp Trapp.

Cecilie understreker at ansattgruppen har kompetanse innen mange fagområder: litteratur, kristendom, teologi, kateketikk, didaktikk og pedagogikk. I tillegg har IKO kompetanse på marked, informasjon og distribusjon, og arbeider også tett med utdanningsinstitusjoner om forskning og kurs. Dette gjør IKO til en viktig aktør innen materiell og kurs til menigheter og hjem.

GI ETT MEDLEMSKAP TIL ETT BARN

– Har du noen drømmer for IKO de neste ti årene?
– Mitt ønske er at Den norske kirke fortsatt vil se verdien av IKO og være med og finne økonomiske løsninger for organisasjonen. Når det gjelder Dåpsklubben drømmer jeg om at alle ansatte i Den norske kirke og de kristne organisasjonene, samt alle medlemmer i menighetsrådene gir minst ett medlemskap til ett barn. Hvis barna skal få bibelkunnskap og del i en tro som kan bety noe i hverdagen, må vi selv gi dem muligheten, sier Cecilie.

– Hva skjer for deg når du slutter i jobben som daglig leder i Dåpsklubben?
– Etter mange givende og spennende arbeidsår ser jeg fram til å gjøre det jeg ikke har rukket tidligere – rett og slett være mer fysisk aktiv, avslutter Cecilie, avtroppende leder i Dåpsklubben tripp trapp.

Se noen bilder fra avslutningen for Cecilie hos IKO her