Astrid Paulsen mottok i år Medaljen for lang og tro tjeneste her på IKO. Den er innstiftet av Det kongelige Selskap for Norges Vel i 1888 og gis, etter søknad, til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver.

Astrid Paulsen har jobbet for IKO i 38 år. Da hun i 1980 startet å arbeide i det som da het IKO Instituttet, jobbet hun først som bibliotekar for instituttets boksamling. Da var hovedoppgavene hennes å informere og veilede både ansatte og besøkende om litteratur innen IKOs fagfelt. Senere ble hun ansatt i forlaget som redaktør.  

Som utdannet bibliotekar har hun blitt en av våre dyktige forlagsredaktører, og er redaktør for både barne- og fagbøker.

Overrekkelsen ble markert ved en lunsj der IKO, medarbeidere og gjester fikk takket henne for det gode arbeidet hun gjør.

–  Astrid har en oversikt og en litterær og musikalsk kunnskap som er formidabel og som hun bruker i stort monn når IKO utvikler nye produkter. Hun er kreativ og alltid på jakt etter nye bøker og nye uttrykk. Astrid står for høy kvalitet og stor estetisk sans, sier Marianne Uri Øverland, direktør for IKO.