IKO var til stede på filmfestival i Haugesund nå i august. I tillegg til at Amanda-prisen deles ut til aktører som har utmerket seg i film-Norge det siste året, blir Haugesund en arena for seminarer, samtaler og viktig mingling. Også kirken har vært en aktiv deltaker på festivalen i år, og IKO var med å arranger nettverksmøtet Kirke og film 19.–20. august. Her var det både temagudstjenester, filmvisninger og samtaler. 

Filmnettverk henvender seg til alle som er interessert i og bruker film i sitt arbeid i menighet eller en kristen sammenheng. Nettvrket arrangerte flere temagudstjenester. Om det å skriver for et lerret, hvor de hadde en samtale med Harald Rosenløw Eeg, som har skrevet manuset for den kommende kinofilmen "Skjelvet". Også temaet "Hvordan velge film og hvorfor?" med Margunn S Dahle fra NLA (hun vil snakke mer om tema på årets Trosopplæringskonferanse), ble tatt opp i en samtale. 

På bildet: Harald Rosenløw Eeg intervjuet og kulturrådgiver i Kirkerådet, Turid S. Myrholt.

 Kunst og kultur er et kjerneområde for kirken
Grunnlaget for kirkens interesse for film ligger blant annet i Kirkens kulturmelding fra 2005. Den oppfordret i sin tid alle landets menigheter til å ta i bruk et bredt spekter av kunstformer og medier i sitt arbeid. Da Kirkemøtet i år hadde kultur oppe som sak, ble det viktigheten av å ta i bruk et mangfold av kunstuttrykk stadfestet på nytt. Kirkemøtet vedtok også at kirkemusikk og andre kunstneriske uttrykksformer er et kjerneområde i kirkens arbeid.

– Kirkerådet er kjent med at film som kulturuttrykk brukes i konfirmantsammenheng og barne- og ungdomsarbeid generelt. Det er etablert filmfestivaler hvor menigheten samarbeider med den lokale kino om filmvisninger, og eksterne samarbeidspartere som IKO, Damaris og Kirkeakademiene er aktører som har engasjement på dette feltet, sier Kulturrådgiver i Kirkerådet, Turis S. Myrholt.


– Kirkefolk er storforbrukere av kultur og går av den grunn også mye på kino. Det gjør også «folk flest» - særlig ungdom. Det folk opplever på kino, bør kirken som institusjon være interessert i å ha kunnskap om. Film tematiserer ofte etiske problemstillinger og trosuttrykk, kort sagt levd liv. Ved å øke kirkens kompetanse innen film, skaper man en bevissthet om hva film formidler og hvordan kirken kan bidra til gode samtaler før eller etter en filmopplevelse.

Nettverksmøtets formål:

  • ha et fast årlig nettverksmøte for filmengasjerte i kirkelig/kristen regi
  • skape felles plattform og forståelse for bruk av film i kirkelig/kristen sammenheng, med tanke på å bygge opp et norsk nettverk om kirke og film. Det er ønskelig at det norske nettverket knytter seg tett opp til det skandinaviske filmnettverk om kirke og film
  • drøfte metodeutvikling for hvordan man kan hjelpe folk til å sette ord på en god filmopplevelse, stille gode spørsmål og få til en god samtale om film
  • oppleve film
Hentet fra kirken.no sin sak. 

 

Les mer om arrangementet på kirken.no her

Forlagssjef på IKO Heidi Andersen ble intervjuet av Kristen nærradio Haugaland om arrangementet. 

Hør intervjuet her!

Her kommer utdrag fra intervjuet som først ble publisert på Kristen nærradio Haugaland sine nettsider

– Fortsatt kan det sitte litt kroppen hos enkelte at film og kino ikke er forenelig med kristen tro, men det må det bli en slutt på, sier Andersen.

Under Filmfestivalen i Haugesund har den norske kirke sine menigheter i Haugesund og kirkerådet i samarbeid med IKO, samlet til et kristent filmnettverk. Formålet er blant annet å skape en felles plattform og forståelse for bruk av film i kirkelig/kristen sammenheng, med tanke på å bygge opp et norsk nettverk om kirke og film.

Under festivalen møttes de til temagudstjeneste, filmvisning, samtale og seminarer. Ene seminaret var med Harald Rosenløw Eeg, manusforfatter til åpningsfilmen «Skjelvet». Andersen, fra IKO, forteller at filmens barndom var fra rundt 1895, og at filmen da var kort og knyttet til undeholdning. Den gang møtte filmen entusiasme, men også motstand, ikke bare i kirken, men i samfunnet ellers.

– Sensurvesenet ser jeg på som en erkjennelse av filmmediets sterke evner til å sette følelser i sving, poengterer Andersen.