Velkommen til årets møteplass for styrere i barnehager med kristent verdigrunnlag.

IKOs styrerkonferanse arrangeres annethvert år, og i januar neste år arrangeres konferansen for syvende gang. 

På årets konferanse, som har fått tittelen Nestekjærlighet som profesjon vi belyse nestekjærlighet i barnehagen fra ulike perspektiver:

Dag 1 skal vi ha fokus på barnet og det pedagogiske arbeidet: Hva kan «skapt i Guds bilde» bety for vårt syn på barn og for pedagogisk praksis?

Dag 2 er fokuset på nestekjærlighet i møte med personalet. Hvordan lede og bygge gode kulturer i en tid med endringer?


 

Torsdag 10. januar 2018

09.00 Registrering og kaffe

10.00 Hva er da et barnemenneske? med Sturla Stålsett.

10.30 Når din neste er et barn: om kjærlighet som profesjonsutøvelse. Teresa Aslanian

11.30 Lunsj

13.00 Når din neste er et barn ... fortsetter

14.00 Pause

14.30 Bruk av bibelfortellinger i barnehagen. Ingunn Aadland, IKO

15.15 Pause

15.30 Bruk av bibelfortellinger ... fortsetter

16.15 Pause

16.30 Kirker og bedehus som arena for opplevelse og læring. Øystein Dahle, KA

17.00 Programmet avsluttes

19.00 Middag

21.00 Kveldsandakt med Rune Øystese (Gudsrikeleiken)

 

Fredag 11. januar 2018

08.30 Kan vi vedta en kultur? Om kulturendring og ledelse. Ragnar Sagdahl

09.30 Pause med utsjekk

10.00 Kan vi vedta en kultur? ... fortsetter

11.00 Lunsj

12.30 Å være perledykker - Lederskap og medarbeiderskap: hvordan gjøre hverandre gode i hverdagen? med Ragnhild Nilsen

13.30 Pause

12.30 Å være perledykker ... fortsetter

15.00 Takk for i dag og vel hjem!