Velkommen til årets møteplass for styrere i barnehager med kristent verdigrunnlag.

IKOs styrerkonferanse arrangeres annethvert år, og i januar neste år arrangeres konferansen for syvende gang. 

Les mer om konferansen og meld deg på her!

På årets konferanse, som har fått tittelen Nestekjærlighet som profesjon vi belyse nestekjærlighet i barnehagen fra ulike perspektiver:

Dag 1 skal vi ha fokus på barnet og det pedagogiske arbeidet: Hva kan «skapt i Guds bilde» bety for vårt syn på barn og for pedagogisk praksis?

Dag 2 er fokuset på nestekjærlighet i møte med personalet. Hvordan lede og bygge gode kulturer i en tid med endringer?


 


Foreløpig program. Endringer kan forekomme.

Torsdag 10. januar 2018

10.00 Biskop Kari Veiteberg åpner konferansen

10.30 Når din neste er et barn: om kjærlighet som profesjonsutøvelse. Teresa Aslanian

11.30 Lunsj

13.00 Når din neste er et barn.. fortsetter

15.00 Bruk av bibelfortellinger i barnehagen. Ingunn Aadland, IKO

16.45 Kirker og bedehus som arena for opplevelse og læring. Øystein Dahle, KA

17.15 Programmet avsluttes

19.00 Middag

 

Fredag 11. januar 2018

08.30 Åpning

08.45 Kan vi vedta en kultur? Om kulturendring og ledelse. Ragnar Sagdahl

11.00 Lunsj

12.30 Å være perledykker - Lederskap og medarbeiderskap: hvordan gjøre hverandre gode i hverdagen?  Ragnhild Nilsen

15.00 Takk for i dag og vel hjem!