I fjor startet IKO-rådgiver Ingunn Aadland opp fagutviklingsprosjektet, Bibelen i trosopplæringen. Sammen med Anna Rebecca Solevåg (VID), Per Kristian Sætre (MF) og Håkon Sunde Pedersen (FIH) vil hun lage kurs og fagdager om Bibelen. Prosjektet som er støttet av kirkerådet, seksjon barn og unge, vil gå over to år.

Målet med prosjektet er å bidra til fornyelse av bibelundervisningen i trosopplæringen, slik at barn og unge stadig kan reflektere over sitt eget liv, og kunne tolke sin egen livsfortelling i lys av Guds kjærlighet, slik Plan for trosopplæring Gud gir – Vi deler sier.

– Hva jobber dere med i høst? 

I september arrangeres kurset, Barnet i Bibelen. Foredragsholder på kurset er Anna Rebecca Solevåg, førsteamanuensis i Det nye testamentet ved VID Vitenskapelige Høgskole. Blant hennes forskningsinteresser er barn, kjønn og funksjonshemming i tidligkristne tekster.

–Flere av bibelfortellingene om Jesus sine møter med barn handler om at han helbreder dem. Hvordan formidler vi disse fortellingene til barn? Hvilke utfordringer finnes? Er det for eksempel greit å snakke om demonbesettelse? Og hva skal man si om mirakuløs helbredelse til en gruppe barn med variasjoner i funksjonsevne?

Bibelen i kulturen
På kurset vil Aadland drøfte bibelen som barnelitteratur. Aadland har forsket på barnebibler og sett på hvordan bibelformidling preges av kulturen. 
– Kulturen vår er styrende for utvalg av bibelfortellinger, men også hvilke barneroller og kjønnsroller som dominerer. Det kan være utfordrende å formidle bibelstoffet, men det er først og fremst en takknemlig oppgave! Bibelfortellinger vekker engasjement, både hos unge og gamle. Selv blir jeg aldri lei av Bibelen, sier hun.