Ingunn Aadland jobber på IKO- Kirkelig pedagogisk senter med blant annet forskning, i tillegg er hun aktiv rådgiver for IKO-Forlaget inn i produksjonen av nye barnebøker. Hun har en doktorgrad innen Det gamle testamentet, og for tiden forsker hun blant annet på hvordan Bibelen framstår i trosopplæringen, med fokus på kjønn, identitet og barnebibler.

I november 2018 legger hun fram forskningsarbeidet sitt på en internasjonal konferanse innen bibelforskning.

Bibelen som ressurs for livstolkning
Aadland holder også fagdager og kurs om temaet, med engasjerte deltakere. Hun leder fagutviklingsprosjektet «Bibelen i trosopplæringen» (som du kan lese mer om her.)

Målet med forskningen er å finne en måte bibelfortellinger kan være en ressurs for livstolkning for barn og unge på i dag, og da er det viktig med et kritisk blikk på hvilke, og hvordan rollemodeller blir framstilt i barnebibler i vår kultur.

 

Holdninger i vår egen kultur
På konferansen i Denver legger hun fram et forskningsbidrag hvor hun ser på hvordan kvinnen blir representert i moderne, skandinaviske barnebibler. «Casting biblical Narratives: Visible and invisible women» er tittelen på arbeidet hennes, som legges fram på seminaret som heter «Use, influence and impact of the Bible».

- Våre barnebibler, reproduserer ikke bare en bibelsk skildring av kvinner, men de gjenspeiler også holdninger til kvinner i vår egen kultur, skriver Aadland.

Hun legger til at resultatene viser en manglende bevissthet om ens egen kultur og hvilken rolle den spiller inn i tolkningen av Bibelen.

Arbeidet som Aadland legger fram i Denver er knyttet til prosjektet Bibel i trosopplæringen, og vil fortsette også til neste år. Det vil være et nytt kurs basert på dette prosjektet på IKO allerede våren 2019 (mai).

 


Hva er SBL?

The Society og Biblical Literature (SBL) er den største internasjonale konferansen innen bibelstudier. SBL er tverrfaglig, humanistisk, akademisk, og inkluderer forskere og forelesere i historie, litteratur, arkeologi, antropologi, teologi og mer.

17.-20.november i år er forskere fra hele verden samlet i Denver, Colorado (USA) til forelesninger, framlegg, seminarer og mer.