I starten av november arrangerte IKO og Kirkerådet Trosopplæringskonferansen for 19. gang. Over 1200 kirkelig ansatte, frivillige og engasjerte var samlet for å snakke mer om kirkens oppdrag i dag.

Tema var OPPDRAG KIRKE, og ble presentert fra scenen i fellesprogrammet av programleder Maria Saxegaard.

- Vi er alle sendt for å dele. De som fulgte Jesus for 2000 år siden fikk misjonsbefalingen med seg, og dette gis videre hver gang et menneske blir døpt. For meg handler det om å holde fast ved at alle mennesker er født i Guds bilde, dette gir oss et samfunnsansvar. For hvis det er skaperverk i oss alle, hvis vi er satt på jorden for å gjøre alt det Jesus befalte oss, da skylder vi hverandre å handle med nestekjærlighet.

 

Hjelp til barn uten hjem
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad besøkte også konferansen, og ble utfordret på hva kirkens oppdrag er.

- Jeg personlig brenner jo for at mennesker skal bli kjent med Jesus. Stortingets oppdrag til kirken er å være folkekirke til stede for folk over hele landet, og spesielt for utsatte mennesker, i sorg og i glede. Arbeidet dere gjør rundt om i lokalsamfunnet er så viktig! Men hva dere definerer som deres oppdrag, skal dere få bestemme selv, sa ministeren.

En ærlig sofaprat
I sofaen på scenen fikk deltakerne med seg Helt ærlige samtaler med programleder Saxegaard, inspirert av et konsept hun har vært med å utarbeide i Bøler menighet. Preses Helga Haugland Byfuglien, professor Harald Hegstad og skuespiller Andrea Bræin Hovig, deltok i første samtale, helt ærlig om dåp.  

Preses Byfuglien startet samtalen med å beskrive ærlig hvordan hun personlig ser på dåpen.

- For meg er det stort at jeg ble båret fram av min mor og far for å høre til hos Jesus.

Harald Hegstad ga nylig ut boken Dåpen. En nådens kilde og mener det er positivt at dåp i dag er blitt et mye mer bevisst valg, og ikke en selvfølge.

- Men da er det viktig for kirken å løfte fram at vi døper også unge og voksne, ikke bare barn. Trosopplæring må være for alle, ikke bare de mellom 0-18, om man er døpt eller som en forberedelse til at man døpes, sa Harald Hegstad.

Andrea Bræin Hovig er ikke barnedøpt, men bestemte seg for dåp da hun var 24 år og planla å gifte seg i kirken. Hun ønsket å være medlem, og hadde en tro.

- Det var ingen stor ståhei rundt dåpen, jeg hadde to vitner, jeg fikk bestemme salme og hadde kjøpt inn blomster. Jeg husker jeg hadde på meg skjørt. Det var enkelt, men flott denne dagen, og det var en indre fest inne meg, fortalte hun.

Misjon – en ærlig sak
Dåp som tema ble byttet ut med misjon, som jo henger uløselig sammen i misjonsbefalingen. I sofaen samtalte NMSUs Emil Buxrud, biskop Jan Otto Myrseth og skuespiller Andra Bræin Hovig.

Emil Buxrud har vokst opp i en menighet som har gitt rom for å være den han er i dag. Dette vil han gi videre.

- Misjon handler om å dele, å dele det som betyr mest i troen min. Jeg har fått være i kristne fellesskap og bruke mitt engasjement der. Misjon er et oppdrag, jeg har selv fått så mye godt som jeg nå vil gi videre. Jeg har en Gud som elsker meg, jeg får gå i nåde og er takknemlig for at jeg får dele dette videre med folk jeg møter.

Skuespiller Hovig er kritisk på egne vegne.

- Jeg er jo en kjempedårlig misjonær, jeg blir ubekvem og sjenert, og har en indre stemme som gjør meg mindre frimodig. Det er lettere å være i Tøyenkirka hvor man kan komme inn fra gata og sove ut, kanskje spise litt suppe, gjøre som man vil. Jeg blir usikker på egne evner til å formidle, kjenner jeg er ikke god på dette.

Tunsberg-biskop Jan Otto Myrseth mener det kan gjøres enkelt.

- Misjon kan være å si: kom å se! Vi er samlet rundt Han som er hovedperson, det trenger ikke være vanskeligere enn det. Vi skal ikke overbevise andre, vi skal dele. Det er vårt oppdrag.

Målet med fellessamlingen var å inspirere deltakerne til å fortsette de ærlige samtalene på konferansedagen, og inn i seminar, mingling og faglig påfyll. I løpet av dagen fikk deltakerne velge mellom 16 ulike seminar og workshops, som alle så på tema fra ulike perspektiv.

Du kan lese mer om konferansen på trosopplaringskonferansen.no.