IKO søker etter rådgiver i 100% stilling innen kirkelig undervisning med spesiell vekt på trosopplæring. Du må ha relevant høyere utdanning med fagkrets innen kateketikk, kristendom/teologi og pedagogikk. Erfaring fra kirkelig arbeid vil vektlegges.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Utvikle og holde kurs
 • Utvikle og skrive materiell
 • Prosjektledelse          
 • Trosopplæringskonferansen
 • Nettverksbyggende arbeid

 

Vi legger vekt på:

 • faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet
 • evne til kommunikasjon og samarbeid, og til å kunne arbeide selvstendig
 • evne til strategisk tenkning, kreativitet og nytenkning
 • evne til å arbeide tverrfaglig og å bygge nettverk
 • god kjennskap til norsk kirke-, samfunns- og organisasjonsliv
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

De som ansettes må arbeide i samsvar med IKOs basis og formål. Lønn og pensjon etter KAs Hovedtariffavtale..

Nærmere opplysninger ved henvendelse til direktør Marianne Uri Øverland, på epost [email protected] eller mobil 915 38 351. 

Søknad med CV sendes innen 1. april 2019 til [email protected] eller  IKO, Pb 2623 St. Hanshaugen, 0131 Oslo

 


IKO er en pådriver for faglig utvikling innenfor trosopplæring, kirkelig undervisning, hjem/familie og samarbeid mellom kirke og skole/barnehage. Vi arrangerer kurs, utvikler materiell, og arbeider med forskning og fagutvikling.  Senteret eier IKO-Forlaget AS, som utvikler og produserer bøker og annet materiell. IKOs visjon: Vi vil skape rom for kristen tro, håp og undring.

Det er til sammen 21 ansatte i IKO – Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget AS.