bannerbhg1

Lokale kurs om bibelfortellinger i barnehagen

IKOs barnehagekontor tilbyr lokale og regionale kurs om bruk av bibelfortellinger i barnehagen. Ta kontakt for bestilling! 

Kurset kan tilpasses barnehagens ønsker, både når det gjelder tematisk vektlegging og omfang/tidsbruk.

Kurset berører disse faglige temaene:

  • Introduksjonsstoff til bibel og tekstbruk.
    Bibelen i barnehagen:
  • Valg av bibelfortellinger – hvilke bibelfortellinger passer for barn?
  • Hvordan fortelle bibelfortellinger
  • Barnebibler og bibelfortellingsbøker

Bibelfortellinger i barnehagen, eksempel på program for dagskurs:

08.00– 08.15. Åpning

08.15–09.45. Om bibeltolkning. Jesus og barna som eksempel. 

10.00–11.30: Moses i sivet– nye perspektiv på gamle fortellinger.

11.30–12.30: Lunsjpause

12.30–14.00: Bibelbruk. Kan Bibelen være både lek, underholdning og ressurs for livstolkning?

14.15–15.30: Barnebibler og barnebøker. Hvilke verdier formidler vi gjennom tekstene vi forteller? og bøkene vi leser?  


Kursholder: Ingunn Aadland

Ingunn Aadland er bibelforsker og rådgiver på IKO. Hun har blant annet forsket på barnebibler og er spesialist på Det gamle testamentet.


Vi oppfordrer barnehager til å samarbeide om å arrangere lokale kurs!

 


Ta kontakt for prisoversikt for meldemsbarnehager og ikke-medlemsbarnehager. 


 

Reise og eventuelle oppholdsutgifter for kursholder kommer i tillegg. Reisetid faktureres etter avtale. Barnehagen/arrangøren stiller med lokaler (gjerne med tilgang på prosjektor) og eventuell servering.

Mer informasjon og bestilling:

Ta kontakt med Helene Horsfjord ved IKOs barnehagekontor for mer informasjon, behov for tilpasning av kurset og bestilling.