IKOs barnehagekontor tilbyr lokale og regionale kurs om bruk av bibelfortellinger i barnehagen. Ta kontakt for bestilling! 

Kurset kan tilpasses barnehagens ønsker, både når det gjelder tematisk vektlegging og omfang/tidsbruk.

Kurset vil berøre disse faglige temaene:

  • Hva er Bibelen? Introduksjonsstoff til bibel og tekstbruk.
  • Bibelen i barnehagen
    • Valg av bibelfortellinger – hvilke bibelfortellinger passer for barn?
    • Hvordan fortelle bibelfortellinger
    • Barnebibler og bibelfortellingsbøker

Bibelfortellinger i barnehagen, eksempel på program for dagskurs:

10:00 Å bruke bibelfortellinger. Praktiske øvelser i teksttolking.

11:00 Barn og barneroller i bibelen

12:00 lunsj

12:40 Bibelbøker for barn. Eksempler og refleksjon i grupper.

13:00 Workshop: Bibelfortellinger i barnehagens planer. Utfordringer og muligheter, utfra barnehagens praksis.

14.30 Presentasjon av aktuelle bøker fra IKO-Forlaget

15.00 Slutt


Kursholder: Ingunn Aadland

Ingunn Aadland er bibelforsker og rådgiver på IKO. Hun har blant annet forsket på barnebibler og er spesialist på Det gamle testamentet.


Vi oppfordrer barnehager til å samarbeide om å arrangere lokale kurs!

 


Priseksempler for dagskurs for barnehager som er medlem i IKOs barnehagekontor: 

Opptil 15 deltakere: Kr. 7.000

15-30 deltakere: Kr. 9.000

Mer enn 30 deltakere: Kr 11.000


Priser for barnehager som ikke er medlem:

Opptil 15 deltakere: Kr. 12.000

15-30 deltakere: Kr. 15.000

Over 30 deltakere: Kr. 18.000


 

Reise og eventuelle oppholdsutgifter for kursholder kommer i tillegg. Reisetid faktureres etter avtale. Barnehagen/arrangøren stiller med lokaler (gjerne med tilgang på prosjektor) og eventuell servering.

Mer informasjon og bestilling:

Ta kontakt med Helene Horsfjord ved IKOs barnehagekontor for mer informasjon, behov for tilpasning av kurset og bestilling.