Nå i januar ble boka Fokus: Misjon lansert, i forbindelse med kurs på IKO som en del av misjonsuka i Oslo bispedømme.

Boka er et samarbeid mellom IKO, NMSU og Stefanusalliansen, og er skrevet for ansatte og frivillige i kirke og organisasjon.

Boka gir et godt grunnlag for samtale, med både et historisk blikk, og praktiske forslag til hvordan barn og unge kan involveres og engasjeres for misjon.

Det har vært en bredt sammensatt gruppe bidragsytere som har arbeidet med tema Misjon i trosopplæringen de siste årene. Resultatet er denne boken, kurs og utvikling av praksiser i forbindelse med trosopplæringsarbeid for barn og unge.  

Les mer om boka i nettbutikken her!

På bildet: Fra venstre: Ragnhild Danbolt Øygard, Teamleder NMSU Øst og Ingrid Ulvestad Øygard, barne- og ungdomsprest i Ås og. De to søstrene presenterte praktiske opplegg i forbindelse med Lys Våken, Tårnagenter og gudstjenesten.  

 

Hvordan integrere misjon i arbeidet?
På kurset Oppdrag kirke: Hvordan engasjere barn og unge for misjon som ble arrangert på IKO 30. januar, dykket kursdeltakerne ned i disse temaene.

Boken er tenkt for å sette i gang samtaler rundt om i menigheter, slik som samtalene på dette kurset. I tillegg ble flere konkrete praksiser og forslag presentert.

Ingrid Ulvestad Øygard (barne- og ungdomsprest i Ås) og Ragnhild Danbolt Øygard (Teamleder NMSU Øst) presenterte konkrete forslag til praksiser å bruke i forbindelse med Lys våken og Tårnagent.

Gjennom konkrete praksiser presenterte søstrene Øygard eksempler på hvordan man kan integrere misjon i arbeid kirkene allerede gjør.

 – Det som er viktig å formidle er det at alt vi gjør som kirke er misjon, og at tema som å dele, for eksempel passer godt å formidle på enhver samling, forklarer Ingrid Ulvestad Øygard.

Oppleggene som ble presentert er tilgjengelig i ressursbanken her.

 – Ta utgangspunkt i de ressursene dere har, enten det er ungdomsklubb, engasjerte frivillige eller barnekor – og bruk drypp fra oppleggene inn i det dere allerede har, sier Ragnhild Danbolt Øygard.

 – Jeg tror ikke jeg har opplevd én fortellingstekst i Bibelen hvor jeg ikke kan snakke om å dele tro, tid, ting eller talent, legger Ingrid Ulvestad Øygard til.

Den store utfordringen
Fra en av kursdeltakerne kom det vanskelige spørsmålet som mange helt sikkert tenkte på: Det er flott at det finnes tilgjengelige ressurser om misjon, men hvordan får vi menighetene til å bruke det?

 – Det finnes ingen enkle svar på det spørsmålet, sier Ingrid Ulvestad Øygard.

Hun fortsetter med å forklare at hun selv, som prest, kjenner igjen hvor enkelt det er å bare gjenta et tidligere, og ikke legge til nye ideer og variasjoner, som f.eks. disse som hun og Ragnhild Danbolt Øygard nå har presentert.

 – Men jeg tror det handler om å bli bevisst på å integrere misjon, og begynne med drypp, små innslag i de allerede fungerende oppleggene, enten det er i Lys Våken, Tårnagenter eller i gudstjenesten. Og med gode erfaringer, så vil det spre seg, og flere vil få et bevisst forhold til det, sier hun.

 

Hvordan forklare med riktige ord hva vi gjør?
Daglig leder i NMSU, Stig Sunde, startet sin bolk på fagdagen med det store spørsmålet: Hva er misjon?

 – Jeg syns det var passende at jeg kommer her med Stavangerdialekt og kan fortelle at ja, jeg har vært på Madagaskar. Da har vi sånn omtrent vært innom alle de stereotypiene vi ofte møter på, innleder han til latter fra salen.

Videre sier han nettopp det, at vi mennesker har masse assosiasjoner til begrepet misjon, både på godt og vondt. Og når han ber kursdeltakerne diskutere i grupper hva de tenker på når de hører begrepet misjon, summer det godt i salen.

 – En av de største utfordringene som daglig leder av en organisasjon med misjon i navnet, er å forklare hva misjon er, sier Sunde.

Det å forklare misjon er et krevende landskap, og det er utfordrende å finne det riktige språket, forklarer han videre.

 – Vi må forklare det på en måte som gjør at det er relevant for barn og unge, og for kirkelige ansatte.

Sunde viser til den nylanserte boken Fokus: Misjon når han innleder foredraget sitt.

 – NMSU er stolte av å være med på denne boken, og jeg anbefaler boken for å få med dere mer faglig dybde på de temaene vi skal snakke om i dag, sier han.

På bildet: Daglig leder i NMSU, Stig Sunde. 

Null treff i Bibelen
 – Jeg gjorde et kjapt søk i nettbibelen på misjon og misjonsreise, og fikk null treff. Dermed kan vi si at superenkel forskning viser at misjon ikke finnes i Bibelen, sier Sunde.

Ordet misjon kommer av det latiske ordet missio som betyr utsendelse og oppdrag. Og det budskapet er Bibelen full av.

Et spørsmål når vi snakker om misjon er Hvem er det som er sendt, og hvem sender?

 – Det er kirken som er sendt, det er Gud som sender, sier Sunde.

NMSU har sammen med Rønvik kirke i Bodø opprettet en prosjektstilling som skal jobbe med kirkens nærvær i lokalmiljøet.

 – Det er også en del av kirkens misjon, forklarer Sunde.

Menighet og misjon handler dypest om det samme - Gud har en misjon.

Lise Tørnby, generalsekretær i Fransiskushjelpen og tidligere leder av NMS Global holdt også et inspirerende foredrag for kursdeltakerne. Hun snakket blant annet om hvordan vi kan snakke forsvarlig om misjon, slik at det ikke alltid er sånn at én part er mottaker og én part er giver.

Salen diskuterte livlig NMS Globals strategier om hvordan misjon starter med eget trosliv og at både egen og andres misjonsforståelse skal arbeides med.