Mu girkogirji – Min kirkebok – er trykt i helt ny utgave og presenteres samtidig med den lokale kirkelige markeringen av samenes nasjonaldag i Karasjok.

Av: Stein Gudvangen, KPK – [email protected]

Det er IKO-Forlaget som først begynte å gi ut kirkebok som deles ut til alle som har fylt fire år og som tilhører Den norske kirke. Den ferskeste utgaven har et stort 4-tall på framsida. Det gjelder også den nye utgaven på nordsamisk som presenteres for første gang under gudstjenesten i Karasjok kirke søndag formiddag. Nasjonaldagen er torsdag 6. februar, men markeres også under gudstjenesten på søndag.

Merkedag

Den første versjonen av Min kirkebok kom i 1972. Den ble oversatt til nordsamisk i 1974. Min kirkebok 4 kom ut på bokmål og nynorsk i 2011, og ni år senere er det tid for at også nordsamiske fireåringer får den på sitt eget språk.

Boka inneholder historier fra Bibelen, sanger og fortellinger om Elle ja Mihkkal, som i bokmåls- og nynorskutgavene heter Bo og Nora.

Prost Egil Lønmo anslår at det kan være snakk om at rundt 100 fireåringer i hvert årskull vil få utdelt den nye boka. Bare i Karasjok er det 25 fireåringer som får den i år. Han ser på søndagen som en merkedag.

 

Ikke skille seg ut 

Det var Samisk kirkeråd, med sete i Tromsø, som tok initiativ til å få 2011-utgaven av Min kirkebok oversatt til nordsamisk. Samisk kirkeråd har også sørget for å finne noen til å oversette teksten, og det er de som har kvalitetssikret resultatet. De har også støttet produksjonen økonomisk.

– Uansett hvilken versjon flertallet av barna i en menighet ønsker, er det fint at ingen trenger å skille seg ut ettersom bokens forside er lik, sier rådgiver Sigrid Karine Paulsen i Samisk kirkeråd.

– I mange menigheter er det mulig å få både norsk og samisk versjon av boka. Dette er spesielt viktig for samer med norsk som hovedspråk, sier hun.

 

Kofter i kirka

IKO-Forlaget opplyser at det er gjort en del endringer i den nye boka for å tilpasse den mer til den samiske kulturen. Tidligere bilder av kirkekunst er byttet ut med kunst fra kirker i det samiske området, og flere av tegningene i boka viser koftekledde samer. Én slik illustrasjon viser en barnedåp.

  – I denne utgaven er det lagt vekt på det nære og det som er gjenkjennelig for barna. Noe er felles for alle barn i denne aldersgruppen, og noe er spesifikt for nordsamisk kultur, for det som er kjent, er et godt utgangspunkt for samtaler, både i hjemmet og i kirken, sier rådgiver Sigrid Karine Paulsen.

Mu girkogirji føyer seg inn i en rekke med utgivelser på nordsamisk som IKO-Forlaget står bak. Forlaget har utgitt flere barnebøker på nordsamisk, og også utdelingsmateriell både på nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og kvensk. KPK
 

Boka finner du i nettbutikken her