IKO og KA inviterer deg som jobber med kirkelig undervisning og som har noe å formidle om det, til tekstverksted i Oslo 5. og 6. mars 2020. Vi ønsker å bidra til at vellykkede praksiser blir formidlet på en best mulig måte, slik at erfaringer og refleksjoner kan komme hele det kirkelige undervisningsfeltet til gode.

Tekstverkstedet er for deg som har lyst til å skrive på en slik måte at flest mulig leser og har nytte av det du skriver. Publiseringskanal kan for eksempel være Prismet eller en annen IKO-utgivelse, Ressursbanken, egen blogg eller Facebook.

Kursholdere er forlagssjef Heidi J. Andersen (IKO), Prismet-redaktør Gunnfrid Ljones Øierud (IKO) og kommunikasjonsdirektør Trygve W. Jordheim (KA).

Kurset sponses av såkalte kateketmidler fra KA og er derfor gratis for deltakerne. Opplegget inkluderer også overnatting på Lovisenberg Gjestehus. I tillegg gis det reisestøtte på inntil 1.500 kroner per deltaker. Billigste reisemåte må brukes.

Har du noe bra å fortelle, men trenger hjelp med struktur, språk og oppbygging? Har du lyst til å lære om sjangre som egner seg til formidling av fagstoff? Da kan dette være noe for deg.

Meld din interesse til [email protected] innen 5. februar. Fortell kort om deg selv og din yrkesbakgrunn og hvorfor du har lyst til å være med på tekstverkstedet.


Har dere en praksis innen kirkelig undervisning du vil skrive om? Meld det inn til oss!