«Ved et slikt jubileum er det fint å stoppe opp og se tilbake på alt som har skjedd. Fagmiljøet rundt IKO har hatt stor innvirkning på hvor kirkelig undervisning er i dag. Fagutviklingen som IKO har bidratt med har hatt betydning for tusenvis av barn og unge, og for ansatte i kirken.

Det er spennende å se tilbake, og det er motiverende for arbeidet framover, kan IKO fortsette å være en viktig og avgjørende aktør for barn og unge, kirkelig arbeid og faglig utvikling? Jo, vi fortsetter arbeidet med det som er visjonen vår: å skape rom for kristen tro, håp og undring.»

Marianne Uri Øverland, direktør på IKO. 
 

Lær mer om IKOs lange historie i jubileumsutgaven av Prismet her! 

 

Hva kjenner du kanskje IKO for? 

Dåpsklubben Tripp Trapp er en bokklubb for barn mellom 0-15 år, der IKO ønsker å gi barnet en helhetlig tilnærming til kristen tro. Med en variasjon i tematikk, sjangre og bildeuttrykk, er det både spenning, moro og litt alvor. Pakkene kan inneholde bibelfortellinger, bøker om kirken og det som skjer der, kveldsbønner og bordbønner, og innhold som kan hjelpe barnet til fordypning og ro. Men det er også både fortellinger om livet selv og viktige verdier, og om det som peker ut over en selv – til andre mennesker eller utfordringer verden står overfor. Les mer om klubben her

Kirkeboka er blitt en viktig tradisjon i mange menigheter. Helt siden IKO kom ut med den første kirkeboken i 1972 har det vært et punkt på manges trosopplæringsplan å invitere fireåringer til å få sin egen bok. Nyeste bok kom i år, Kirkeboka mi, som er skrevet av Sindre Skeie. Les mer om denne boken og hør mer om historien til kirkebøkene her!

Vi arrangerer normalt en rekke kurs og fagdager på IKO og i rundt om i landet i løpet av året. Kursene er ofte praktiske, og fagdagene basert på nyere forskning. Dette gir kirkens medarbeidere mulighet for refleksjon, motivasjon og faglig oppdatering. Les mer om det her!

IKO-Forlaget gir ut rundt 40 nye titler i året, Forlaget jobber med kvalitetsprodukter til hjemmet og til utdeling i kirken. Det er hovedsakelig barnebøker og faglitteratur, med en god og gjennomtenkt variasjon i utvalget. Sjekk ut nettbutikken vår her

Vi har også et godt system med tilbud for menigheter og organisasjoner som ønsker kvelitetsprodukter til utdeling til barn og unge. Systemet kaller vi for Kirketrapp, og det gir grupperabatt på produkter som fint kan passe til utdeling. Les mer om Kirketrapp her! 

Kirkerottene er fortsatt på turné, og besøker 3-5åringer rundt om i landet. Dette er en teatergruppe som arrangerer teater hos menigheter, som engasjerer barna med eventyr fra kirken. Vesle og Fredo er også på video og lydbok. Les mer om de her!

Det religionspedagogiske fagtidsskriftet Prismet er inne i sin 70. årgang, og har fra starten vært en viktig bjelke i Norges religionspedagogiske fagmiljø. Tidsskrifte tar opp temaer i skjæringspunktene mellom pedagogikk, religion og teologi. Les mer om det her. 

Trosopplæringskonferansen arrangeres hvert år av IKO og Kirkerådet. Det er landets største og viktigste møtested for ansatte og frivillige som arbeider med menighetsutvikling, trosopplæring og barn og unge. I år var tema Mer enn ord. For aller første gang ble konferansen arrangert digitalt, og ligger fortsatt tilgjengelig hvis du vil melde deg på. Faglig påfyll gjennom en hovedsending og 16 ulike seminar. Se nettsiden til konferansen her!

IKO jobber hele tiden med forskning innen våre fagområder, skole, kirke, hjem og barnehage. Akkurat nå er det to store fagutviklingsprosjekter på huset; Barnet og bibelen, ved Ingunn Aadland, og Skole-kirkesamarbeid, ved Marianne Gullhaugen og Gunnfrid Ljones Øierud. 

IKO har også IKOs barnehagekontor, som er et servicekontor for menighets- og organisasjonsbarnehager, og andre barnehager med særskilt kristent formål. Dette kontoret har vi hatt i snart 40 år, og vi jobber aktivt for barnehagene i politiske saker, og med kurs og materiellutvikling. Les mer om IKOs barnehagekontor her!

 

Hva er (ganske) nytt?

I 2020 har IKO begynt å tilby webinar og digitale ressurser til målgruppen vår. Målet er å gi dere faglig påfyll rett hjem. Dette er hele tiden under utvikling, og et satsingsområde også framover. Se noen av webinarene her!

Dåpsklubben Tripp Trapp utvidet i fjor med en ny og spennende aldersgruppe - 13-15. Denne gruppen vil få to pakker i året i stedet for 3, som gjør det til et litt rimeligere abonnement. Les om Johan (13) som syns det er spennende med historiske bøker i pakkene. 

Konfirmasjonsopplegget Delta sine samlinger har vi gjort tilgjengelige digitalt i år, slik at konfirmasjonsundervisningen kan foregå hjemme. En kan enkelt sende lenken videre til konfirmantene. Samlingene er basert på ulike tema, og kan passe godt til en bibelgruppe også!. Sjekk det ut her.

 

 

GI EN JUBILEUMSGAVE TIL IKO