I Prismet nr 3/20 med tittel «Lange linjer. IKO 75 år / Prismet 70 år» viser lederen til fem artikler som ble utgitt i Prismet i henholdsvis 1950, 1960, 1970, 1980 og 1990. Utdrag av artiklene er også trykt i denne utgaven – men her kan du lese dem i sin helhet.

 

1950 - Myksvoll: "Problemforeldre"

1960 - "Fokus", om skolemat

1970 - Skaalvik: "Bruk av tekniske undervisningsmidler i skolen"

1980 - Gjefsen: "Økologi som integreringside"

1990 - Herresthal: "Sang og musikk i en teknologisert verden"