Kjære giver!

Barn trenger kunst! Gjennom møter med ulike kunstuttrykk utvikler barn sine kreative evner. Kreativitet er en stadig mer verdsatt egenskap i samfunnet, men viktigere er at det gir den enkelte et rikere liv. Barnebøker er ofte like mye bilder som tekst. Det er først og fremst bildene som møter barnet. Derfor er bildene viktige!

Vi i Dåpsklubben Tripp Trapp tror det er viktig å eksponere barna for ulike estetiske uttrykk. Detaljerte bilder, stiliserte bilder, abstrakte og konkrete. Tegning, akvarell, grafikk og foto. Se for eksempel på de ulike uttrykkene i Du er dyrebar, Fuglenes budskap og Faust, som presenteres i dette bladet. Ingen liker alle typer illustrasjoner. Men gjennom å oppleve ulike uttrykk utvikles estetisk sans og barnet får en friere forståelse av hvordan for eksempel en tegning «skal se ut».

Vi ønsker også at illustrasjonene skal utdype teksten i boken. At bildene skal gi barnet noe å vokse i og åpne for fortolkning. At boken kan leses igjen og igjen og at man stadig oppdager noe nytt.

Det er ikke lett. Vi får det ikke alltid til slik vi ønsker. Men målet vårt er at barnet til sammen skal møte en bredde av uttrykk slik at vi gir et lite bidrag til å møte verden med et åpent sinn og til kreativ glede og utfoldelse.

Vi ønsker alle en god, kreativ høst!

 

Dette er lederen som er sendt ut til alle givere i Dåpsklubben Tripp Trapp i den nyeste pakkens informasjonsblad.

Vil du lese mer om Dåpsklubben Tripp Trapp? Les mer her.