Bibelwebinar med Anna Rebecca Solevåg og Ingunn Aadland.  


Anna Rebecca Solevåg er professor på VID Vitenskapelige høyskole og leder for senter for misjon og globale studier. 

Ingunn Aadland er rådgiver på IKO innen trosopplæring og kirkelig undervisning. Hun leder forskningsutviklingsprosjektet Barnet og Bibelen.

 


 

Webinarene er en del av fagutviklingsprosjektet Barnet og Bibelen, som er støttet av Kirkerådet.