Kommende onsdag blir det stor aktivitet på Håpets Katedral gjennom hele dagen: Representanter fra ulike religioner besøker Isegran for å bidra inn i et nytt og spennende undervisningsopplegg. Ideen kom i forbindelse med Skaperverkets dag i 2020, hvor representanter for ulike religioner var invitert til Håpets Katedral for å dele refleksjoner om bønn, natur og bærekraft. Resultatet ble spennende filmklipp som understreker både likheter og ulikheter mellom religioner og livssyn, og en idé om å videreutvikle dette til et undervisningsopplegg for KRLE-faget i ungdomsskolen.

Undervisningsopplegget utvikles i samarbeid mellom Håpets Katedral, Borg Bispedømme, Dialogforum Østfold og IKO. Utviklerne ønsker å bidra til kunnskap, refleksjon og bevisstgjøring, knyttet til verdier som går på tvers av religioner og livssyn. Felles er ønsket om å ta vare på jorda og havet, enten motivasjonen er en tro på naturen som hellig i seg selv eller på menneskets ansvar for å forvalte skaperverket. FNs bærekraftsmål tydeliggjør at samarbeid er avgjørende: Mennesker fra alle religioner og livssyn trengs i arbeidet for å ta vare på jorda og havet. Det flerreligiøse kunstprosjektet Håpets Katedral understreker nettopp dette.

Undervisningsopplegget bygges rundt filmklipp hvor mennesker med ulik alder, nasjonalitet og tro reflekterer rundt temaene bønn og natur, med utgangspunkt i egen erfaring. Sammen med tilhørende refleksjonsoppgaver og tekster gir dette muligheter for å arbeide med fordypning i temaene og religionene som representeres hver for seg, eller til å fokusere likheter og ulikheter gjennom sammenlignende perspektiver. Undervisningsopplegget søker ikke først og fremst å presentere religioner objektivt, men heller å gi innblikk i levd religion. 

I tråd med visjonene for Håpets Katedral ønsker utviklerne å løfte fram religionenes positive potensiale i samarbeidet som kreves for å nå bærekraftsmålene, gjennom å gi mennesker håp, motivasjon og verdibasert engasjement.

Når: Onsdag 16. juni, kl. 10 – 18

Hvor: Håpets Katedral, Isegran

Kontaktperson: Anne Skauen 95912552

Les mer om prosjektet Håpets Katedral her 
 

Alle foto: Håpets Katedral