Ingunn Aadland

Ingunn Aadland er teologisk rådgjevar på IKO - Kyrkjeleg pedagogisk senter.

Ansvarsområder: Bibel og teologi i trusopplæringa, IKO Kurs/Fagdag og Dåpsklubben Tripp Trapp. Prosjektleiar for fagutviklingsprosjektet Bibelen i trusopplæringa. 

Forsker for tida på: Barnebibler. 

Utdannelse: Ph.D fra Det teologiske menighetsfakultet med avhandling innan Det gamle testamentet. Cand theol med Praktikum frå MF. 

Arbeidserfaring: Undervisning i Bibel og språkfag ved Det teologiske menighetsfakultet og Universitetet i Tromsø. Engasjement som Studentprest ved MF og kateket og diakon i Den norske kyrkja.

Publikasjoner:   
«Prayer and Remembrance in 4Q185» I Functions of Psalms and Prayers in the Late Second Temple Period (BZAW 486) (2017)
Seek and Find!: A Rereading of 4QSapiential Work (4Q185). Ph.D- avhandling ved MF, 2016. 
«A Forgotten Deuteronomy (4Q31) Fragment». Revue de Qumran 2014; Volum 26 (3).