Marte Eriksen

Marte Eriksen er rådgiver for barnehage på IKO - Kirkelig pedagogisk senter.

Ansvarsområder: Barnehagekontoret, barnehage-kirkesamarbeid og interessepolitisk arbeid på barnehagefeltet

Utdannelse: Mastergrad i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap fra Høgskolen i Sørøst-Norge, Barnehagelærer fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Kristensdomskunnskap fra Høgskulen i Volda.

Arbeidserfaring: Støttepedagog Grønliåsen barnehage, Oppegård kommune, Prosjektkonsulent Skal – skal ikke verdi og utviklingsnettverk KPF, Pedagogisk leder Hurdalsgata barnehage og Hauketo barnehage, Oslo kommune.

Publikasjoner:
Å (ut)dannes som barnehagelærer – i dialog med pedagogikkens begreper, Masteravhandling, Høgskolen i Sørøst-Norge 2016
Barnehagelæreren i et etisk spenningsfelt, artikkel i Barnehagefolk 3/2014
Barndommens egenverdi på spill?, artikkel i Prismet 1/2014